Carfan gyntaf o fyfyrwyr BA Perfformio yn graddio


08.11.2017

Mae rhaglen radd arloesol newydd sydd wedi'i anelu at hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol wedi cyrraedd carreg filltir bwysig.

BA Perfformio 1

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i astudio yng Nghanolfan Berfformio Cymru wedi dathlu eu graddio mewn seremoni arbennig yng Nghaerfyrddin heddiw (7 Tachwedd 2017). Yn y ganolfan mae myfyrwyr yn astudio’r cwrs gradd arloesol BA Perfformio cyfrwng Cymraeg a sefydlwyd yn ôl ym mis Medi 2015 ac sy’n cael ei haddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae'r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin hefyd. Yn y seremoni raddio heddiw, cyflwynwyd graddau i 12 o fyfyrwyr a gofrestrodd ar y cwrs yn 2015.

BA Perfformio 2

Meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y Cwrs:

"Rwy'n hynod falch i weld y garfan gyntaf o fyfyrwyr BA Perfformio yn graddio heddiw. Yr ethos sylfaenol yw darparu techneg gadarn i'r myfyrwyr BA Perfformio, ynghyd â dealltwriaeth eang o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r radd o natur ymarferol gyda chyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr berfformio a dangos eu cynnydd. Wrth ganolbwyntio ar baratoi myfyrwyr am fywyd fel perfformwyr proffesiynol, mae BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar agweddau ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. Mae'r cwrs yn ddwys, ac mae'r hyfforddiant yn arbenigol, sy'n golygu mai dim ond nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar y cwrs bob blwyddyn.

Rydym eisoes wedi gweld ein myfyrwyr yn ennill profiadau anhygoel. Eisoes eleni mae Elin Hughes, sy'n un o'n myfyrwyr presennol, wedi canu gyda Coldplay o flaen torf enfawr yn Stadiwm y Principality ac mae Lloyd Macey, sydd wedi graddio heddiw, bellach yn byw ei freuddwyd ei hun ar The X Factor. Edrychwn ymlaen at gynhyrchu llawer mwy o sêr yn y dyfodol."

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn mwy o wybodaeth am y cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Cwrs Eilir Owen Griffiths E.Griffiths@uwtsd.ac.uk 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk