Cerddorfa Gliniaduron Abertawe Late Junction Radio 3 yng Nghaerdydd


17.01.2017

Darlledwyd ar Radio 3 ar 26 Ionawr am 11 o’r gloch y nos: Late Junction gyda Verity Sharp.

laptop orchestra

Cerddorfa Gliniaduron Abertawe

Yng Ngholeg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, recordiodd Cerddorfa Gliniaduron Abertawe (Swansea Laptop Orchestra neu’r SLO) yn ddiweddar sesiwn fyw ar gyfer sioe Late Junction Radio 3. Defnyddia’r SLO reolyddion gemau a haciwyd, synwyryddion a darnau eraill o dechnoleg, i greu a pherfformio cerddoriaeth arbrofol, glasurol, electroacwstig, ac electronig.

Defnyddir rheolyddion i dracio ystumiau'r perfformwyr a symudiadau theatraidd, gan ychwanegu agwedd gorfforol unigryw at gerddoriaeth electronig a chreu profiad sainweledol symbiotaidd. Ymddangosai fod yr ystumiau mynegiannol a wnaethant yn dylanwadu ar y sain – boed yn rhai ysgubol ar ffurf cylch, neu wrth fynd heibio’n ddirgel, neu wrth wasgu dwylo. [1]

Nod SLO yw gwthio ffiniau perfformiad mewn cerddoriaeth electronig a llwyddo i ddileu’r ymddangosiad ystrydebol o ‘wirio eich negeseuon e-bost ar y llwyfan’ a chyflwyno dull newydd o berfformio cerddoriaeth arbrofol. Ystyrier agwedd debyg at ysgol IRCAM yn Ffrainc, yn enwedig cyfansoddiadau sbectraidd Modernwyr yr 20fed ganrif, wedi ei chyfuno ag offerynnau cerdd sydd â naws y dyfodol mewn modd hynod chwareus. [2]

Bywgraffiadau

Mae Jenn Kirby yn gyfansoddwraig, yn berfformwraig, yn ddatblygwraig meddalwedd ac yn academydd sy’n gweithio yn Abertawe. Mae ganddi PhD mewn Cyfansoddi o Goleg Y Drindod, Dulyn. Mae ei gwaith yn amrywio o gyfansoddi offerynnol, i electroacwstig, i gerddorfa gliniaduron a pherfformio electroneg fyw, celf sain, a chelfyddyd perfformio. Archwilia gwaith Jenn elfennau theatraidd, hiwmor a dychan.

Jenn yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Cerddoriaeth (Perfformio a Chynhyrchu) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

www.jennkirby.com

Mae Simon Kilshaw yn gyfansoddwr, perfformiwr, artist sonig, awdur caneuon, cynhyrchydd, dylunydd meddalwedd, dyfeisiwr, ac adeiladwr offerynnau.

Ysbrydolwyd ei waith gan arloeswyr cynnar peiriannau sŵn electronig yn yr 20fed ganrif, yn enwedig y mudiad Dyfodolwyr yr Eidal. Dyfeisia offerynnau cerddorol newydd trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o dechnolegau digidol – o synwyryddion a chaledwedd dracio i amgylcheddau pur – a chyfansodda restr newydd o gyfansoddiadau ar eu cyfer. Yn y modd hwn, disgrifia Simon ei ymchwil yn ‘Liwtyddiaeth Ddigidol’. Bu ei waith diweddar ym maes datblygu estyniadau systemau sain penodol ar gyfer y Peiriant Gêm Undod.

Jenn yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Technoleg Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

www.simonkilshaw.com

Mae Paul Hazel yn gerddor, cyfansoddwr, a chynhyrchydd recordiau gyda llawer o recordiau wedi eu rhyddhau ar y labeli Rising High, Rotation, Inspiral, Instinct, 2Kool, a Masters At Work. Cyfansoddodd a chynhyrchu’r gerddoriaeth ar gyfer y ffilmiau byr Shore Leave a The Dirt Inside, a’r rhaglen ddogfen ar Canal+ La Ñ En La Araña, ynghyd â thema ar gyfer teledu Sianel 5.

Paul yw Pennaeth yr Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

www.paulhazel.com

verity sharp and jenn kirby

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk