Cyn-fyfyriwr Y Drindod Dewi Sant yn serennu ar yr X Factor


08.09.2017

Nos Sul diwethaf, fe wnaeth cyn-fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant serennu ar raglen yr X Factor wrth i Simon Cowell a’i gyd-feirniaid ganmol ei gyflwyniad gwych o glasur Sam Smith, Lay Me Down.

Lloyd Macey

Mae Lloyd Macey, sy’n 23 mlwydd oed o'r Rhondda newydd orffen ei radd yn Y Drindod Dewi Sant lle bu'n astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Bydd yn graddio’n ddiweddarach yr hydref hwn gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn seremoni ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

"Ry’n ni mor falch o Lloyd," meddai Eilir Owen-Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

"Fe berfformiodd Lloyd yn wych ar y rhaglen nos Sul ac ry’n ni'n hynod bles ei fod wedi mynd drwodd i’r rownd nesaf. Lloyd oedd un o'r myfyrwyr cyntaf ar y cwrs newydd, arloesol hwn ac mae wedi bod yn wych ei weld e’n tyfu ac yn datblygu fel perfformiwr. Bydd yn graddio ym mis Tachwedd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf ac ry’n ni mor browd ohono fe ac o’r hyn y mae wedi’i gyflawni. Ry’n ni fel darlithwyr yn gwybod beth mae Lloyd yn gallu ei wneud - gobeithio y gall Simon Cowell weld ei botensial anhygoel hefyd."

Mae Lloyd yn falch iawn o fod wedi astudio gyda'r Brifysgol ac yn argyhoeddedig bod datblygiad ei lais a'i sgiliau perfformio diolch i'r hyn a ddysgodd yn ystod ei amser ar y cwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd.

“Beth sy’n wych am y cwrs yw’r ffaith ein bod ni’n cael y cyfle i gael blas ar bopeth cyn penderfynu ar beth fyddwn ni’n hoffi canolbwyntio arno – ry’n ni wedi cael cymaint o brofiadau gwahanol,” meddai Lloyd.

“Ry’n ni hefyd yn cael gweithio gyda chymaint o actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol  - pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a’n datblygiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf."

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae’r cwrs BA Perfformio yn un blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff y Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr.

Mae’r cwrs BA Perfformio yn cael ei ddysgu yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate yng Nghaerdydd ac ethos sylfaenol y cwrs yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.  Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar y cwrs.

Mae staff a myfyrwyr ar draws holl gampysau Y Drindod Dewi Sant yn dymuno’n dda i Lloyd yn dda ac yn edrych ymlaen at ei weld yn perfformio yn y rhaglenni’r ‘Bootcamp’ ar X Factor yn ddiweddarach yn yr hydref.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476