Cyngerdd Nadolig blynyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a pherfformiad cyntaf ‘Y Pêr Ganiedydd’


27.11.2017

Cynhelir cyngerdd Nadolig blynyddol Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, nos Sul, Rhagfyr 3ydd yn y Capel ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin

Poster Cyngerdd Nadolig T4

Bydd y cyngerdd hwn yn cynnwys y perfformiad cyntaf o - ‘Y Pêr Ganiedydd’ - darn newydd o gerddoriaeth gan Eilir Owen Griffiths er mwyn  dathlu 300 mlwyddiant geni William Williams Pantycelyn.  Gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru y Brifysgol (WIAV); Myfyrwyr BA Perfformio, y Tenor a’r cyn-fyfyriwr Rhodri Prys Jones ynghyd â'r Sinffonieta Brydeinig, bydd y cyngerdd yn cynnwys ystod o glasuron y Nadolig sydd yn sicr o swyno’r gynulleidfa.

Mae’r cyngerdd yn ddigwyddiad Nadoligaidd hyfryd sydd bellach yn un o brif ddathliadau’r Ŵyl o fewn y Brifysgol. Mae’n rhoi llwyfan i fyfyrwyr ddangos eu doniau tra hefyd yn rhoi’r cyfle i’r gynulleidfa gael ei hudo gan gerddoriaeth wych o dan arweiniad Eilir Owen Griffiths, Darlithydd Cerddoriaeth gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

"Mae cyngerdd Nadolig blynyddol yr Is-Ganghellor yn gyfle gwych i'r myfyrwyr i berfformio gydag un o gerddorfeydd proffesiynol mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig ac i dynnu sylw at y cyfoeth o dalent sydd gennym ni yma yn y Brifysgol," meddai Eilir, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru.

"Bydd y gynulleidfa hefyd yn cael cyfle i glywed y 'Pêr Ganiedydd' - darn yr wyf wedi'i gyfansoddi i nodi pen-blwydd 300 mlynedd ers genedigaeth yr emynydd William Williams, Pantycelyn. Nid oes amheuaeth bod William Williams, Pantycelyn yn un o'n ffigurau mwyaf amlwg nid yn unig oherwydd ei gyfraniad at ddiwygiad y Methodistiaid a'r 900 emyn a ysgrifennodd ond hefyd ei gyfraniad tuag at fywyd diwylliannol ac addysgol a datblygiad Cymru. Roeddwn yn awyddus i dalu fy nheyrnged fy hun ac rwy'n falch iawn y clywir y darn hwn o gerddoriaeth am y tro cyntaf yn ystod y cyngerdd hwn.

Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at yr achlysur hwn ac rwy'n siŵr y bydd y gynulleidfa wrth eu bodd â'r rhaglen rydym wedi paratoi ar gyfer cyngerdd eleni."

Bydd rhai o fyfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn canu ystod o ganeuon Nadolig clasurol gyda myfyrwyr o'r cwrs BA perfformio, yn canu detholiad o ganeuon o glasur Stephen Sondheim, Sweeney Todd - sioe y byddan nhw’n perfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Gate yng Nghaerdydd yn ddiweddarach y mis hwn.

Cynhelir cyngerdd Nadolig y Brifysgol am 7.30pm, nos Sul, Rhagfyr 3ydd yng Nghapel y Brifysgol ar Gampws Caerfyrddin. Mae tocynnau'n costio £10 a gellir eu prynu drwy ffonio 0300 323 0015 (9:00-17:00 Llun-Gwener) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk