DAU ENWEBIAD I DÎM MARCHNATA’R BRIFYSGOL AR GYFER GWOBRAU'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL


14.11.2017

Mae Tîm Marchnata Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei roi ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr o fri i gydnabod y modd creadigol llawn dychymyg mae’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol wrth farchnata a recriwtio.

Cafodd ei enwebu ar gyfer 'Y Defnydd Gorau ar y Cyfryngau Cymdeithasol gan Dîm Mewnol yng Ngwobrau Materion Cyhoeddus Ewrop 2017 ac ‘Ymgyrch Gymdeithasol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Materion Cyhoeddus y DU 2017, cyhoeddir canlyniadau categorïau’r Brifysgol ar y rhestr fer ar 22 Tachwedd ar gyfer Gwobrau’r UE ym Mrwsel ac ar 14 Rhagfyr ar gyfer Llundain yng Ngwobrau’r DU ym Mrwsel ac ar 14 Rhagfyr yn Llundain ar gyfer Gwobrau’r DU.

Mae’r enwebeion eraill yn cynnwys World Vision, Firesafe Europe Chymdeithas Alwminiwm Ewrop ar gyfer Gwobrau’r UE a’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol a’r asiantaeth gyfathrebu arweiniol PLMR ar gyfer Gwobrau’r DU.

Meddai Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caroline Benyon: “Mae Tîm Marchnata’r Drindod Dewi Sant yn falch o gael ei enwebu ar gyfer y gwobrau pwysig hyn. Roedd ein cyflwyniadau ni’n canolbwyntio ar y modd rydyn ni’n creu, adeiladu a meithrin cysylltiadau â’n darpar fyfyrwyr trwy strategaeth gysylltiadau a naratif dylanwadol a llwyddiannus dros ben.”

Yn ôl Michael Burrell, Cyfarwyddwr y Ganolfan Materion Cyhoeddus Ewropeaidd (ECPA), Cyn-Is-Gadeirydd, Materion Cyhoeddus, Ewrop yn APCO Worldwide ac Is-Gadeirydd, Ewrop yn Edelman, roedd y beirniaid wedi rhyfeddu at ansawdd ac amrywiaeth ceisiadau eleni, gan nodi bod nifer yn cynnwys defnydd trawiadol ar dechnegau’r cyfryngau cymdeithasol i gefnogi gweithgarwch lobïo uniongyrchol.

Trefnir y gwobrau gan Government Knowledge, Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu (PRCA) ac ar gyfer Ewrop, Gwasanaethau Gwleidyddol Zetter, gyda chymorth gan Ganolfan Ewrop ar gyfer Materion Cyhoeddus, (ECPA), Cymdeithas Ymgyngoriaethau Materion Cyhoeddus (EPACA), Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Materion Ewropeaidd (SEAP) a’r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymgyngoriaethau Cyfathrebu (ICCO).

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk