Diweddglo arbennig i Ŵyl Gerdd Llandeilo


14.07.2017

Eleni ceir diweddglo arbennig i Ŵyl Gerdd Llandeilo gyda pherfformiad o In Memoriam, a gyfansoddwyd gan yr arweinydd o fri, Eilir Owen Griffiths.

Eilir Owen Griffiths

Yn rhan o’r goffadwriaeth barhaus i aberth y Rhyfel Byd Cyntaf, daw’r Ŵyl, a gynhelir rhwng 15 – 22 Gorffennaf ac a noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i’w therfyn gyda’r perfformiad cyntaf o fersiwn gyflawn y gwaith.   Comisiynwyd In Memoriam gan Uchel Siryf Dyfed ar y pryd, yr Athro Medwin Hughes DL, a pherfformiwyd y darn am y tro cyntaf yn ystod y Cyngerdd Coffa a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin fis Tachwedd diwethaf.

Mae In Memoriam yn cynnwys pymtheg symudiad ac yn cyflwyno geiriau Hedd Wyn, Ann Franck a Nelson Mandela, wedi’u cydblethu â rhai o hoff emynau Cymru a detholiadau o’r Offeren Ladin draddodiadol, gan gynnwys Sanctus, Agnus Dei, Benedictus, Cofutatis Maledicus, Pie Jesu a Libera Me. Yn ogystal â’r cyfeiriadau cyfarwydd hyn, mae In Memoriam hefyd yn cynnwys gweithiau llenyddol newydd, yn eu plith cerdd o’r enw Penbleth a ysgrifennwyd ar gyfer y cyfansoddwr gan y bardd T. James Jones. 

Perfformir y gwaith, dan arweiniad Eilir, yng Ngŵyl Llandeilo Fawr, gan Gary Griffiths, Bariton; Rhodri Prys Jones, Tenor a’r Soprano, Hannah John, ill dau’n gyn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Bydd y côr gwobrwyol Cantorion Eilir Owen Griffiths yn perfformio ynghyd â cherddorfa Sinffonieta Prydain.

Mae’r Ŵyl yn ddigwyddiad poblogaidd sydd wedi hen ennill ei phlwyf yng nghalendr diwylliannol yr ardal gan ddenu perfformwyr blaenllaw dros y blynyddoedd. Ei rhaglen yw cyflwyno “Cerddoriaeth hyfryd, a berfformir gan artistiaid gwych mewn lleoliad ysblennydd ar ben bryn”.

Meddai Julia Jones, trefnydd yr Ŵyl: “Mae’n bleser ac yn fraint i Ŵyl Llandeilo Fawr gael cynnwys y perfformiad cyntaf o fersiwn gyflawn y gwaith newydd sylweddol a chyffrous hwn yn ei rhaglen ar gyfer 2017. Dyma enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni trwy’r math o gydweithio dychmygus ac adeiladol y mae gan ein partneriaeth y potensial mawr i’w gyflawni”.

Mae Eilir Owen Griffiths yn gyfansoddwr gwobrwyol ac yn gyfarwyddwr cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg y Drindod Dewi Sant, a leolir yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate yng Nghaerdydd.   Mae hefyd yn gyn fyfyriwr campws Caerfyrddin y Brifysgol.

“Rwy’n falch iawn i gael y gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Llandeilo”, meddai Eilir.  “Mae’n wefr fawr i berfformio In Memoriam gyda’r perfformwyr a oedd gyda mi yn y perfformiad cyntaf fis Tachwedd diwethaf.  Roedd yn anrhydedd mawr i dderbyn comisiwn gan Uchel Siryf Dyfed ar y pryd i gyfansoddi’r darn hwn i goffau Diwrnod y Cadoediad ac mae wedi bod yn ddarn cyffrous i’w gyfansoddi.

“Mae'n waith sy'n ysgogi'r meddwl, sy'n trafod nifer o gwestiynau ac sy'n ystyried amrywiaeth o themâu gan gynnwys rhyfel, heddwch, gobaith, colled a ffydd.   Daw’r gwaith i ben gyda threfniant o’r emyn modern Breuddwydio sydd yn cwmpasu prif neges y darn”.

Mae Eilir, a enillodd wobr y cyfansoddwr gorau yng Nghystadleuaeth Côr Cymru eleni, yn arweinydd o fri sydd wedi arwain nifer o wahanol gorau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Côr CF1 o Gaerdydd, Côr Godre’r Garth a Chôr y Gleision, a ffurfiwyd yn rhan o’r gyfres Codi Canu ar S4C.  Gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn Gyfarwyddwr Cerddorol ac yn gyfansoddwr, mae Eilir hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddorol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.   Mae hefyd wedi ennill llawer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr gan gynnwys ‘Tlws y Cerddor’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008 ond dywed mai In Memoriam yw’r darn mwyaf sylweddol iddo’i gyfansoddi hyd yma.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk