Dr Jane Davidson yn cynnal darlith INSPIRE 2017 yng Ngŵyl y Gelli


20.06.2017

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd i gyflwyno darlith INSPIRE y flwyddyn hon yng Ngŵyl y Gelli 2017. Trefnir y ddarlith ar y cyd â’r Gymdeithas Astudio Llenyddiaeth a’r Amgylchedd, DU ac Iwerddon (ASLE-UKI).

Eleni, roedd y brifysgol yn falch i groesawu Rachel Dowse i’r llwyfan Ynni Gwyrdd i gyflwyno ei darlith o’r enw ‘Starling Song: Murmurations of Meaning’. Roedd y ddarlith yn cael ei chynnal gan Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu Y Drindod Dewi Sant, Cyfarwyddwraig INSPIRE a chyn Weinidog Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru, a’r Athro Brycchan Carey, Cadeirydd ASLE-UKI.

Canolbwyntiodd darlith Rachel ar y drudwy, aderyn y mae’n dweud sy'n 'aml yn cael ei esgeuluso ac sy’n amhoblogaidd'. Serch hyn, mae’r drudwy wedi ysbrydoli awduron, cerddorion, a gwyddonwyr fel ei gilydd. Mae sgwrs ddiddorol Rachel yn ein tywys drwy'r hanes cyfoethog hwn ac yn ein gwahodd i edrych eto ar y drudwy. Cymerir teitl y ddarlith, ‘Murmurations of Meaning’, o’r ffordd hynod y mae drudwy’n heidio at ei gilydd a symud mewn troellau a elwir yn ‘murmuron’. Aeth Rachel yn ei blaen i esbonio sut y bu i harddwch a natur ryfeddol murmuron a gwelodd yn Brighton ei hysbrydoli i ysgrifennu am yr adar hyn.

Dr Brycchan Carey, Dr Jane Davidson, Rachel Dowse,

Mae gan Rachel BA mewn Saesneg Llên o Brifysgol Sussex ac MA mewn Ysgrifennu Gwyllt: Llenyddiaeth a’r Amgylched o Brifysgol Essex. Mae hi wedi treulio 6 mis fel Warden dan Hyfforddiant Gwirfoddol ar Ynys Echni yn y Môr Hafren, a blwyddyn fel Swyddog Gwirfoddol ym Mharc Ecoleg Penrhyn Greenwich. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio i ecoACTIVE, elusen addysg amgylcheddol fechan yn Hackney. Mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi yn ‘Earthlines’ a ‘The Island Review’. Mae Rachel, sy’n byw yn Nwyrain Llundain ar hyn o bryd, yn ymddiddori mewn cysylltu cadwraeth ymarferol gydag astudiaethau academaidd llenyddiaeth a’r amgylchedd. Mae hi wedi siarad mewn nifer o gynadleddau.

Nodyn i'r Golygydd

Caiff INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei gyfarwyddo gan Dr Jane Davidson. Mae INSPRE yn gydran allweddol o genhadaeth y Brifysgol i fewnosod cynaliadwyedd yn ei harferion ei hun ac i roi i fyfyrwyr y wybodaeth, sgiliau ac agweddau sydd eu hangen arnynt i gyfrannu at yr economi, y gymuned a’r amgylchedd yn y dyfodol. Enillodd INSPIRE wobr 2013 y Guardian am y fenter cynaliadwyedd fwyaf effeithiol mewn addysg uwch yn y DU, Gwobr Aur 2014 y Gymdeithas Bridd am gefnogi cynhyrchwyr lleol ac yn 2015 cododd Y Drindod Dewi Sant o 113eg yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet i 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru.

Hanes ASLE-UKI

Cafodd y Gymdeithas Astudio Llythrennedd a’r Amgylchedd, y DU ac Iwerddon (ASLE-UKI) ei sefydlu yn 1998. Ei nod yw cynrychioli a chefnogi ysgolheigion ac ysgrifenwyr, yn ynysfor yr Iwerydd a thu hwnt, a chanddynt ddiddordeb yn yr amgylchedd a'r ffordd y caiff ei gyfleu yn y dychymyg diwylliannol.

Cadeirydd presennol ASLE-UKI yw Brycchan Carey, Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Kingston yn Llundain. Ei fonograff diweddaraf oedd ‘From Peace to Freedom: Quaker Rhetoric and the Birth of American Antislavery, 1658-1761’ (Yale University Press, 2012), a chyhoeddwyd ei gasgliad diweddaraf, ‘Quakers and Abolition’, a gyd-olygwyd gyda Geoffrey Plank, gan Wasg Prifysgol Illinois yn 2014. Ar hyn o bryd, mae’n ysgrifennu llyfr ar y berthynas rhwng caethwasiaeth a hanes naturiol yn ogystal â chyd-olygu llyfrau ar

Hanesion Llenyddiaeth Caribïaidd Cynnar (gyda Nicole Aljoe a Tom Krise) ac Adar yn Niwylliant y Ddeunawfed Ganrif (gyda Sayre Greenfield ac Anne Milne).

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk