Golygfeydd ysblennydd yn SA1 Glannau Abertawe


20.06.2017

Bydd gan ddatblygiad £300miliwn newydd SA1Glannau Abertawe olygfeydd ysblennydd ar y Mwmbwls, Bae Abertawe a chalon canol y ddinas, gyda chymorth y cwmni gweithgynhyrchu a gosod alwminiwm lleol, AB Glass.

Mae’r contract werth tua £1.4 miliwn i AB Glass, a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn enillydd y wobr Busnes y Flwyddyn a gwobr Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Bae Abertawe 2017.

Dechreuodd gwaith dylunio AB Glass yn ystod mis Chwefror 2017, a’r gwaith gosod ar y datblygiad glan dŵr yn dechrau’r mis diwethaf. Mae rhan AB Glass ym mhrosiect Y Drindod Dewi Sant yn arwydd o berthynas barhaus y cwmni â Kier, a datblygiad perthynas gyffrous newydd â’r Drindod Dewi Sant.

Meddai Rheolwr Prosiect SA1 Y Drindod Dewi Sant, Mike Bessell: Mae datblygiad Glannau SA1 Abertawe y Brifysgol yn gwneud cynnydd anhygoel, a bydd yn lleoliad trawiadol o safbwynt esthetig i fyfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol. Mae sicrhau bod busnesau lleol yn elwa o’r buddsoddiad enfawr yn bwysig i’r Brifysgol a’i hymrwymiad parhaus i dwf economaidd y rhanbarth. O ran AB Glass, sy’n gwmni o Abertawe, mae sicrhau contract mor sylweddol ar y prosiect yn ategu’r ymrwymiad hwn’

Meddai rheolwr gyfarwyddwr AB Glass, Alan Brayley: “Mae’r datblygiad prifysgol newydd hwn yn ychwanegu at un o ardaloedd bywiog Abertawe ac rydyn ni’n falch dros ben o fod yn rhan o’r gwaith trwy ein partneriaeth â Kier. Rydyn ni wedi gweithio gyda’r cwmni ar brosiectau addysg eraill, gan gynnwys prosiect Coleg Callywith yng Nghernyw yn fwyaf diweddar. Mae ein cydweithredu parhaus â Kier, felly, yn dyst i’r arbenigedd a’r gwasanaeth o ansawdd uchel y gallwn ni ei ddarparu ar brosiectau mor sylweddol.”

Meddai’r cyfarwyddwr gweithrediadau yn Kier Construction, Jason Taylor:

“Rydyn ni’n falch dros ben o weithio mewn partneriaeth â’r BBaCh lleol AB Glass ar y prosiect pwysig hwn i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yng nghalon SA1 Abertawe.

“Mae gan Kier berthynas weithio hirdymor ag AB Glass, sy’n seiliedig ar waith tîm ac ymrwymiad cryf, a fydd yn helpu i ddarparu’r prosiect hwn mewn modd llwyddiannus a byddwn ni’n cydweithio i gynyddu dysgu a datblygiad y gweithlu lleol gyda chyfleoedd cyflogaeth.”

Bydd prosiect SA1 Glannau Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’r cyfnod cyntaf a fydd yn darparu cartref i gyfadrannau pensaernïaeth, cyfrifiadura a pheirianneg, addysg a chymunedau, yn ogystal â llyfrgell newydd, yn agor ynn 2018, ond mae eisoes wedi darparu gwaith i bobl leol a myfyrwyr

Mae Kier wedi agor swyddfa newydd yn SA1 gan ddefnyddio cyflenwyr ac is-gontractwyr lleol. Yn eu plith mae'r Cuddy Group o Gastell-nedd, a Donald Hayes & Sons o Abertawe, yn ogystal ag AB Glass.

Mae cyfleoedd swyddi newydd hefyd wedi eu creu i dri o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant – Zoe Morgan, Rhys Williams a Neil James – sydd wedi cael eu cyflogi gan Kier i weithio ar y datblygiad, gyda swyddi pellach i’w creu yn ystod y misoedd nesaf.

Bydd SA1 Glannau Abertawe hefyd yn denu myfyrwyr o ysgolion a cholegau lleol i gael blas ymarferol ar y diwydiant adeiladu, a bod yn gartref i Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru gwerth £6.5 miliwn i’w hariannu gan y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk