Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn groesawu darpar fyryrwyr i ddiwrnod blasu STEM


17.03.2017

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu darpar fyfyrwyr i ddiwrnod blasu STEM ar gampws Mount Pleasant yn Abertawe. Mae’r gyfadran yn disgwyl y bydd rhyw 100 o ddarpar israddedigion yn ymweld pan agoran nhw eu drysau ddydd Mercher 22 Mawrth.

Gwahoddwyd y myfyrwyr i gyfres o sesiynau blasu o wahanol ysgolion yn y Gyfadran, gan gynnwys megis ‘Rhyfel y Robotiaid’, ‘Gwyrdd a Phren-digedig’, ‘Allwch chi faeddu Stig Y Drindod Dewi Sant?’ a ‘Ffonau Symudol: sut mae’ch negeseuon chi’n mynd trwy’r awyr?’ Caiff cinio ei ddarparu a bydd hefyd gyfle i gyfarfod â chynrychiolwyr Gwasanaethau Myfyrwyr, Llety a Chyllid.

Ar ôl y sesiynau blasu, gwahoddir y myfyrwyr i sôn am ddatblygiad newydd SA1 Glannau Abertawe y Brifysgol sydd ar fin agor yn 2018. Bydd hefyd gyfle i lofnodi er mwyn gwneud taith ar droed o gwmpas y safle newydd yn ddiweddarach.

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg Y Drindod Dewi Sant yn gyfadran amlddisgyblaethol sy’n cynnwys pensaernïaeth, peirianneg foduro a chwaraeon moduro, adeiladu, cyfrifiadura, electroneg, rheoli amgylcheddol, logisteg, a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu. Mae llawer o’r cyrsiau a gynigir gan y Gyfadran hefyd yn cynnig achrediadau proffesiynol sy’n golygu bod y myfyrwyr yn cael gradd a chymhwyster proffesiynol wrth gwblhau eu cwrs.

Trefnwyd bod lleoedd parcio rhad ac am ddim ym maes parcio NCP Stryd Orchard a gwasanaeth bws gwennol i ddod â myfyrwyr i’r campws. I gael rhagor o fanylion, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â Kim Wills ar: kim.wills@pcydds.ac.uk

Os na allwch chi ddod y tro hwn, cynhelir ein diwrnod blasu STEM nesaf ddydd Mercher 26 Ebrill. I archebu lle, cliciwch yma.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk