Mae un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Sara Holden, yn trefnu Gŵyl Cerfluniau Traeth arbennig Abertawe a Gŵyr, sy’n rhan o Ŵyl Cerfluniau Traeth 2017.


14.07.2017

Mae Sara yn un o raddedigion MA Menter a’r Celfyddydau Gweledol, a chreodd y cynnig busnes yn rhan o’i hastudiaethau yn Y Drindod Dewi Sant, gan dderbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  A hithau’n fodel rôl i Lywodraeth Cymru gyda Syniadau Mawr Cymru, mae Sara yn rhannu’i syniadau ynghylch cychwyn busnes â cholegau a phrifysgolion ar draws Cymru.

sculpture 01

Mae Gŵyl Cerfluniau Traeth arbennig Abertawe a Gŵyr bellach yn ei 13 flwyddyn, ac mae’n caniatáu i bobl ddarganfod eu creadigrwydd naturiol.

Mae pobl yn cael cyfle i weithio gyda thîm o artistiaid i greu arddangosfa awyr agored o gerfluniau dros dro wedi’u gwneud o ddeunyddiau naturiol, megis tywod, cregyn neu gerrig mân sydd ar gael ar draethau’r ŵyl. Mae’r gweithiau celf yn cael eu hysbrydoli gan y traethau arbennig a’u bywyd morol sy’n gwneud y digwyddiad yn un addysgol a hwyl. Mae’r gweithdai’n rhad ac am ddim i bawb – mae croeso i bob oed a diwylliant, oedolion a phlant ddod i ymuno.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys gweithdai rhad ac am ddim gyda’r artistiaid Sara Holden, Tina-Marie Cunningham, Ami Marsden, Catrin Jones, a David Pitt.

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter gyda’r Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn gyd-noddwyr y digwyddiad ffantastig hwn. Rydym ni’n ymgorffori meddwl creadigol ac entrepreneuriaeth ar draws pob un o’n cyrsiau yn y Drindod Dewi Sant. Mae’n rhoi’r hyder a’r sgiliau menter i’n myfyrwyr i gychwyn eu busnes eu hun neu weithio’n ymarferwyr. Mae Sara yn artist eithriadol sydd wedi dangos effaith gadarnhaol meddwl creadigol a mentrus.

“Mae’r cerfluniau a grëir yn ystod yr ŵyl yn trawsnewid y traeth, mae gwenau’r cyfranogwyr o bob oed yn heintus ac mae’u hygyrchedd yn sicrhau bod y gymuned yn gallu eu mwynhau ac ymgysylltu â nhw. Mae’n dod â chelf i gynulleidfa ehangach ac yn annog cyfranogiad mewn celfyddydau cymunedol. Rydym ni wrth ein boddau pan fydd ein graddedigion yn llwyddo yn y maes o’u dewis ac rydym ni’n cynnig ein cefnogaeth ymhell y tu hwnt i raddio."

Bydd yr Ŵyl Cerfluniau Traeth yn digwydd fel a ganlyn:

  1. Dydd Llun, 24 Gorffennaf
  2. Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf

 Traeth Caswell, Gŵyr

 Traeth Oxwich, Gŵyr

  1. Dydd Mercher, 26 Gorffennaf
  2. Dydd Iau, 27 Gorffennaf

 Traeth Porth Einon, Gŵyr

 Traeth Bae Bracelet, Y Mwmbwls

  1. Dydd Gwener, 28 Gorffennaf

Traeth Blackpill (ger y Lido), Abertawe

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan :  www.artandeducationbythesea.co.uk

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk