Mae'r brifysgol yn croesawu myfyrwyr o bob cwr o Gymru i Ddylunio Cynnyrch Cymru 2017


18.09.2017

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu myfyrwyr chweched dosbarth o bob cwr o Gymru i Goleg Celf Abertawe wrth iddynt gymryd rhan yng nghwrs Dylunio Cynnyrch Cymru 2017.

Group of students outside Alex Design Centre

Mae'r cwrs yn gydweithrediad rhwng UWTSD, Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) ac Autodesk, corfforaeth ryngwladol sy'n cynhyrchu meddalwedd ar gyfer gweithgynhyrchu, adeiladu a pheirianneg.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar senarios cadarnhaol ar gyfer dyfodol robotiaid sy'n cynorthwyo pobl â thasgau, iechyd a lles bob dydd. Mynychodd y myfyrwyr weithdai mewn roboteg, codio a dylunio cysyniadau cyn gofyn iddynt gynhyrchu dyluniadau ar gyfer cynnyrch a fydd yn hyrwyddo iechyd a lles.

Dywedodd Dr Sean Jenkins, Pennaeth Dylunio a Chelfyddydau Cymhwysol yng Ngholeg Celf Abertawe yn UWTSD: "Mae amcanion Headstart Cymru yn cydweddu â UWTSD. Wrth wneud myfyrwyr yn fwy ymwybodol o'r cyfleoedd y tu hwnt i'r chweched dosbarth, rydym yn hyrwyddo dysgu heb rwystrau, yn ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch ac yn ei gyflwyno fel opsiwn i'r rhai nad ydynt wedi ystyried mynd i’r Brifysgol. Mae prosiectau fel hyn yn ychwanegu gwerth at y profiad dysgu a chreu brwdfrydedd ymysg myfyrwyr, gan ddangos y gyrfaoedd cyffrous sydd ar gael i bobl ifanc creadigol sy'n frwdfrydig am y dyfodol a dylunio'r byd yr ydym yn byw ynddi. "

Dywedodd Huw Hall Williams, Uwch Swyddog Prosiect sy'n gweithio gyda STEM Cymru: "Rydym yn gweithio gydag ysgolion, prifysgolion a diwydiant er mwyn inni allu agor gorwelion i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd STEM. Mae'r cwrs hwn yn UWTSD yn wych oherwydd ei fod yn agor eu llygaid i'r hyn sydd ar gael iddynt. Mae'n golygu y gallant wneud penderfyniadau gwybodus am eu dewisiadau gyrfa, lle maen nhw am fynd, a beth maen nhw am ei wneud. "

Winning group in Reading Room

Mike Westlake yw Rheolwr Addysg y DU, Iwerddon a Chanolbarth Dwyrain Ewrop ar gyfer Autodesk. Meddai: "Yn ystod cyfnod cyfathrebu, datrys problemau a chydweithio, mae dau o'r sgiliau pwysicaf y gallwn eu dysgu fel dylunwyr a pheirianwyr. Gall digwyddiadau fel hyn ddangos i fyfyrwyr yr hyn y gall gyrfa mewn dylunio arwain ato. Yn aml, mae yna gyfuniad pan fydd pobl yn gadael y brifysgol nad ydynt yn 'ddigon da' i ddiwydiant, mae digwyddiadau fel hyn yn profi nad yw hyn yn gwbl wir. "

Daeth y cwrs i ben mewn gwobrwyo i'r dylunydd a oedd wedi cynhyrchu'r cynnyrch gorau. Meddai Mike: "Mae'r myfyrwyr yn wych, bob blwyddyn rydw i'n cwympo'n llwyr ac yn synnu gyda lle maen nhw'n mynd gyda'r brîff. Bob blwyddyn mae'r lefel yn rhagori ar bopeth yr oeddwn i'n meddwl ei gyflawni. Os cofiwch mai dim ond un diwrnod y mae ganddynt hyfforddiant, mae'r gwaith y maent yn ei gynhyrchu yn anhygoel."

Dywedodd Huw: "Mae'r myfyrwyr yn wych. Bob blwyddyn rydym yn cryfhau ein cysylltiad â'r brifysgol a chyda Autodesk ac rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu'r ddolen hon i barhau i ddarparu cyfle gwych i'n myfyrwyr."

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk