Mae’r Drindod Dewi Sant yn dathlu entrepreneuriaid ifanc


01.09.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant tri entrepreneur ifanc.

Collage of Dan Huxtable, Marcus Gough Jones and Jay Smith

Myfyriwr dylunio graffig yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol yw Dan Huxtable. Mae ei gwmni, Fightwear UK, yn cyfuno’i frwdfrydedd am ddylunio gyda’i sgil arbennig mewn crefft ymladd. Mae’n cynnig dillad crefft ymladd a bocsio pwrpasol sy’n dangos ei frand unigryw, Points Fighter.

Dechreuodd Dan astudio karate a cic-focsio yn 2004 ar ôl iddo gael ei fwlio yn blentyn. Ers hynny, mae e wedi mynd ymlaen i gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau yn yr Eidal, yr Almaen, Sbaen ac UDA. Mae e hefyd yn Llysgennad Cyngor Cic-focsio Cymru. Meddai Dan: “Mae busnes wedi bod yn ganolbwynt i mi erioed felly roedd yn uchelgais i redeg fy nghwmni fy hun a gweithio i mi fy hun. Mae cyfuno crefft ymladd a dylunio graffig i greu fformwla ar gyfer busnes llwyddiannus yn gwireddu breuddwyd i mi.”

Jay Smith yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Stage 8 Group,  ysgol theatr a chwmni cynhyrchu yn Ne-orllewin Cymru sy’n gweithio gyda dros 500 o bobl ifanc gan lwyddo’n rheolaidd i werthu pob tocyn ar gyfer eu cynyrchiadau yn ardal Bae Abertawe. Mae’r cwmni hefyd yn bwriadu ehangu i faes rheoli artistiaid ac adloniant corfforaethol yn y dyfodol agos.

Graddiodd Jay o’r Drindod Dewi Sant yn 2013 gyda BA (Anrh) yn y Celfyddydau Perfformio ac fe ddechreuodd y busnes yn fuan ar ôl iddo adael. Yn 2017, dyfarnwyd gwobr  Busnes y Flwyddyn 2017 i’r cwmni yng Ngwobrau Busnes De Cymru 2017, ac enillodd Jay wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.

Bu Marcus Gough Jones yn astudio’r  Dyniaethau ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed. Sylweddolodd ei fod yn hoff iawn o drefnu digwyddiadau ar ôl iddo wirfoddoli gyda chwmni lleol ac arweiniodd hynny at ddechrau ei gwmni digwyddiadau ei hun.

Mae’r cwmni, Eventagious, bellach yn trefnu digwyddiadau corfforaethol, seremonïau gwobrwyo, cynadleddau, lansiadau busnes, a diwrnodau adeiladu tîm. Meddai Marcus: “Dw i’n credu os yw eich angerdd yn eich swydd, yna nid swydd yw hi mewn gwirionedd. Mae hynny’n rhoi mwy o fwynhad fyth oherwydd dw i’n gwneud arian drwy wneud rhywbeth dw i’n ei fwynhau ac yn angerddol amdano. Pan ddechreuais i’r busnes, roedd yn anodd iawn ac roedd cyfnodau pan deimlwn fel rhoi’r gorau iddi. Fodd bynnag, pan oedd pethau ar eu gwaethaf, dyna pryd y cefais i’r syniadau gorau i sicrhau llwyddiant y busnes.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk