Myfyriwr Coleg Celf Abertawe yn dylunio tlysau ar gyfer seremoni wobrwyo genedlaethol


17.02.2017

Mae Myfyriwr sy’n astudio yng Ngholeg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi dylunio a chreu gwobrau’r Selar eleni.

Gwobrau Selar

O dan gyfarwyddyd Gwenllian Beynon, uwch ddarlithydd a chydlynydd y Gymraeg o fewn cyfadran Celf a Dylunio’r Brifysgol, mae’r myfyriwr Kerry Thomas, wedi creu 13 gwobr yn barod ar gyfer y seremoni, a gynhelir yn Aberystwyth, nos Sadwrn yma, Chwefror 18fed.

Mae Gwobrau’r Selar yn seremoni wobrwyo a gydnabyddir yn genedlaethol, a drefnir gan y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg gyfoes, 'Y Selar’ a dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i fyfyrwyr Celf a Dylunio Y Drindod Dewi Sant fod yng nghlwm â’r noson fawreddog.

Mae gwobrau eleni yn ymwneud â thema ‘ail-eni’ gyda Kerry yn cyfleu hynny drwy ei waith.

“Dyma broses rwy’ wedi wir fwynhau,” meddai Kerry, sy’n astudio ar gyfer gradd meistr Celf Gain.

“Hoffwn ddiolch i Gwenllian Beynon, ac i’r Selar am y cyfle i weithio ar y gwobrau aml-gyfrwng hyn - roedd yn wych ymwneud â’r broses gyfan o ddylunio i greu'r gwaith,” atega.

Gwenllian Beynon yw Cydlynydd y Gymraeg o fewn Coleg Celf Abertawe ac mae’n un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn y Brifysgol.  Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer holl fyfyrwyr y Gyfadran.

Meddai Gwenllian: “Rwy’ wedi mwynhau gweithio gyda'r Selar a myfyrwyr Celf a Dylunio’r Brifysgol i greu gwobrau’r Selar am dair blynedd yn olynol, ac eleni , rwy'n hollol gyffroes i fod yn rhan o’r digwyddiad gan fod un o fy arwyr cerddorol, Geraint Jarman, yn derbyn Gwobr cyfraniad arbennig.

“Mae gwobrau’r Selar yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gerddorol yng Nghymru ac rwy’n hynod blês bod myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn cael y cyfle i fod yn rhan o’r noson.  Rwy hefyd wrth fy modd gyda gwaith Kerry ac yn falch dros ben gyda’i gyflawniad.”

Dywed Owain Schivone, uwch olygydd y Selar a threfnydd y noson wobrwyo:  "Mae'r Selar yn falch iawn i gydweithio gyda chriw Celf a Dylunio Coleg Celf Abertawe eleni. Dyma'r drydedd flwyddyn i griw'r Drindod Dewi Sant greu'r gwaith celf ar gyfer Gwobrau'r Selar, ac unwaith eto mae'r gwobrau'n hardd iawn ac yn hynod unigryw. Mae'n gyfle gwych i ni gynnig llwyfan i artistiaid ifanc ac rwy'n gwybod bod yr enillwyr yn gwerthfawrogi'r gwaith sydd wedi mynd i'r gwobrau ac yn eu trysori'n fawr."

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476