Myfyriwr Y Drindod Dewi Sant yn cipio Gwobr Ryngwladol Rossini 2017


08.05.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o gyhoeddi bod myfyriwr o Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) wedi ennill Gwobr Ryngwladol bwysig Rossini 2017. 

Shanul singing in Dylan Thomas Centre

Enillodd Shanul Sharma, sy'n astudio ar gyfer MA Astudiaethau Lleisiol Uwch yn yr Academi o dan adain y Cyfarwyddwr Dennis O'Neill CBE, y wobr mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd yn Pesaro, yr Eidal. Dechreuodd Shanul ei yrfa gerddorol yn brif leisydd ar gyfer y band metel trwm Sobrusion, gan ryddhau tri albwm stiwdio. Yn dilyn cyfnod yn astudio TG yn Awstralia, penderfynodd Shanul ddilyn gyrfa mewn cerddoriaeth glasurol yn 2012 ac ymunodd ag Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn fyfyriwr yn 2016. Meddai Shanul: "Mae’n amhosibl i mi ddweud mor hapus ydw i gyda’r gamp hon, ac mae’n glod i ddirnadaeth anhygoel y Maestro Dennis O'Neill o dechneg leisiol a'r hen ysgol ganu Eidalaidd, gwersi y mae'n eu rhannu’n hael â phob un ohonom ni. Mae hyn wedi mynd â mi ymlaen i lwybr o hunan-ddarganfod a thwf lle rydw i wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu yn gantores, a minnau’n cael cymorth aruthrol yn barhaus gan y staff diflino yn yr Academi."

Mae Gwobr Ryngwladol Rossini 2017 yn un flynyddol sydd wedi ei chysegru i waith y cyfansoddwr Eidalaidd Gioachino Rossini a ysgrifennodd yr operâu Barbwr Sefil a Gwilym Tell. Rhoddir y wobr i artistiaid ifanc gyda'r nod o ddarganfod talent ifanc a hyrwyddo ei repertoire anarferol a datblygu’r ymchwil artistig sydd wedi ei ysbrydoli gan ei gerddoriaeth.

Meddai Cyfarwyddwr yr Academi, y tenor sydd yn enedigol o Bontarddulais, Dennis O'Neil: "Mae ein myfyrwyr Shanul Sharma (tenor) newydd ddychwelyd o gymryd rhan yn un o gystadlaethau rhyngwladol pwysicaf yr Eidal a neilltuir i gof a gwaith y cyfansoddwr Eidalaidd mawr, Rossini. Yn ogystal â chael ei osod yn gyntaf yn yr adran leisiol, wedyn yn y cylch ar gyfer pob offerynnydd, gosodwyd ef yn gyntaf unwaith eto. I bob pwrpas, cipiodd prix d'honneur yr ŵyl. Mae hon yn gamp ryfeddol ac yn rhywbeth, er enghraifft, y byddai wedi bod yn amhosibl i mi ar yr un adeg yn fy natblygiad. Dyma’r Academi yn ei grynswth. Artist a anwyd yn yr India, sy’n cael dinasyddiaeth Awstralia, sy’n dod i’r Academi, i astudio yng Nghymru, ac sy’n mynd â’r anrhydedd ryngwladol hon. Bravo Shanul!"

Mae’r Academi yng Nghaerdydd ac mae'n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Gan gydnabod ei llwyddiant cynharach yn y maes, gwahoddodd Y Drindod Dewi Sant, Dennis O'Neill i sefydlu Academi Llais Ryngwladol, sef canolfan rhagoriaeth leisiol a’i lleoli yng Nghymru, sef amgylchedd delfrydol haeddiannol enwog am fod yn 'wlad y gân', ac a fu’n fan cychwyn ar gyfer cymaint o gantorion rhyngwladol llwyddiannus.

Darpara’r Academi amgylchedd hynod arbenigol ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion eithriadol ar ddechrau eu gyrfa broffesiynol, sydd wedi eu dethol a‘u recriwtio o bedwar ban byd, er mwyn datblygu a gloywi eu doniau i'r safonau proffesiynol uchaf.

Gala Opera Academi Llais Ryngwladol Cymru

10 Mai 2017, 18:30 / 6 Mehefin 2017, 18:30 

Lleoliad: Y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ 

Tocynnau £8 (£6 i Ffrindiau WIAV)

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk