Myfyrwraig o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Catrin Finch


05.06.2017

Mae myfyrwraig o Academi Llais Ryngwladol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi ennill sesiwn recordio’n rhad ac am ddim mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd gan y delynores o fri rhyngwladol, Catrin Finch.

Chloe Morgan, Catrin Finch and Nathan Lay

Aeth y soprano Chloe Morgan i ddigwyddiad o’r enw Caffi Clasurol, noson arddangos a gynhaliwyd gan Catrin Finch yn Acapela, capel wedi’i drosi a stiwdio recordio yng Nghaerdydd. Roedd Chloe yn cynrychioli’r Academi ynghyd â Nathan Lay, bariton o Awstralia. Hefyd yn cystadlu roedd Pumawd Ibert a’r pianydd George Fradley o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Gwahoddwyd y cystadleuwyr i berfformio detholiad o ddarnau o’u repertoire a'r gynulleidfa’n dewis yr enillydd. Gyda’r Pennaeth Cerddoriaeth, Jane Samuel, yn gyfeilydd, canodd Chloe ddetholiad o ariâu operatig, gan gynnwys darnau o Briodas Figaro a’r Ffliwt Hud gan Mozart yn ogystal â darnau o fyd theatr gerdd. Meddai Chloe: “Roedd hi’n noson mor hyfryd. Roeddwn i yn ei chanol hi gydag arholiadau a gwaith cwrs felly allai hi ddim bod wedi dod ar amser gwell. Roedd yn noson hamddenol a chreadigol, bod ynghanol cerddorion ifanc a thalentog iawn, Catrin Finch mor ddiffwdan a chŵl, a chynulleidfa awyddus a oedd yn barod i gael ei diddanu. Dewisais i repertoire rwy wrth fy modd yn ei chanu, cymysgedd o ganeuon opera a theatr gerdd, gan fwynhau canu pob nodyn.”

Meddai Catrin: “Mae’r Caffi Clasurol yn noson hamddenol yn dathlu talent ifanc ym myd cerddoriaeth glasurol. Rydym ni’n ddiolchgar i’r cerddorion ifanc sy’n dod ac yn perfformio mor wych i’r gynulleidfa ac mae hi bob amser yn noson i’w mwynhau, i gwrdd â’n cyd-gerddorion ac yn gyfle i rywun gael amser stiwdio ar adeg o’i ddewis ei hun. Roedd Chloe yn un o bedwar o artistiaid a grwpiau a gymerodd ran yn y caffi diwethaf, ac edrychwn ni ymlaen at ei chroesawu hi’n ôl i Acapela i wneud y recordio.”

Dewisodd y gynulleidfa berfformiad Chloe yn enillydd a bellach mae hi wedi’i gwahodd i sesiwn recordio yn stiwdio recordio Acapela. Ym mis Mai y mae’r dyddiad recordio, pryd bydd Chloe yn canu darnau o The Rake’s Progress gan Stravinsky. Meddai Chloe: “Rwy mor ddiolchgar bod y gynulleidfa wedi fy newis i ennill y wobr. Daeth un dyn ataf i ar ôl i mi ganu ac roedd e wedi’i syfrdanu i glywed llais byw heb ei fwyhau. Alla i ddim aros i fynd yn ôl i’r stiwdio a chlywed y cynnyrch gorffenedig!”

Euros Rhys Evans yw Cyfarwyddwr Academaidd Academi Llais Ryngwladol Cymru. Meddai: Roeddwn i wrth fy modd i glywed am lwyddiant Chloe. Mae hi’n gantores â photensial a thalent aruthrol ac yn enillydd haeddiannol. Mae cysyniad y Caffi Clasurol yn darparu cyfle euraidd i’r enillwyr gan ei fod yn galluogi’r cantorion i recordio yn stiwdio recordio broffesiynol Acapela. Mae pawb yn yr Academi yn anfon eu llongyfarchiadau a’u dymuniadau gorau at Chloe.”

Nodyn i'r Golygydd

Mae Stiwdio Acapela yn gapel wedi’i drosi ar gyrion Caerdydd, ac mae’n cynnig lle gwych ar gyfer perfformiadau neu fel lleoliad i barti, ond hefyd mae’i amgylchedd prydferth a llonydd yn ei wneud yn berffaith fel man recordio byw ardderchog. I gael gwybodaeth bellach, a thocynnau ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod ewch i www.acapela.co.uk

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk