Myfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant yn canu gyda Coldplay


12.07.2017

Fe wnaeth un o fyfyrwyr mwyaf ffodus Cymru rannu llwyfan gydag un o fandiau mwya’r byd neithiwr wrth iddi ganu’r anthem genedlaethol gyda Coldplay ar ddiwedd eu sioe yng Nghaerdydd (nos Fawrth, Gorffennaf 11eg).

Elin Hughes

Cafodd Elin Hughes o Lanybydder - myfyrwyraig sy’n dod at ddiwedd ei blwyddyn gyntaf ar gwrs BA Perfformio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd - yr anrhydedd o ganu gyda Chris Martin a’i fand wrth iddyn nhw berfformio yn Stadiwm y Principality yn y Brifddinas.

Fe dderbyniodd Eilir Owen Griffiths, cydlynydd y cwrs BA Perfformio, alwad gan aelod o dîm cynhyrchu Coldplay yn gynt yn yr wythnos yn holi os byddai un o’i fyfyrwyr yn fodlon canu’r anthem ar ddiwedd eu set - ac wrth gwrs, fe wnaeth Elin fachu ar y cyfle.

“Ro’n i mor gyffrous,” meddai Elin sy’n 19 mlwydd oed.  “Rwy wedi bod yn ffan mawr o Coldplay ers blynyddoedd felly roedd cael y cyfle i berfformio gyda nhw yn hollol wych.

“Rwy wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn nifer o brofiadau ffantastig yn ystod fy amser ar y cwrs BA Perfformio, ond heb os, dyma oedd y profiad gorau eto.  Byddwn i heb gael y cyfle yma chwaith oni bai am y cysylltiadau da sydd gan ddarlithwyr y cwrs, felly rwy’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am feddwl amdana’i.

“Roeddwn i wrth fy modd yn canu’r anthem gyda Chris Martin a’r band a chlywed chwe deg mil o leisiau yn y gynulledifa yn canu gyda ni,” atega Elin, myfyrwyraig sydd am ddilyn gyrfa fel perfformwraig sioeau cerdd.

“Rwy mor ddiolchgar am gael y cyfle bythgofiadwy ac anhygoel yma – roedd hi bendant yn noson i’w chofio!”

Dywed Eilir, cyfarwyddwr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Rydym mor falch bod Elin wedi cael y cyfle yma i gynrychiol’r cwrs ar noson enfawr fel hon.  Gyda thorf enfawr yn y stadiwm, fe wnaeth rhyw 60,000 o bobl gael y cyfle i brofi talent Elin ac i’w gweld yn rhannu llwyfan gydag un o fandiau mwya’r byd.  Dyma brofiad y bydd yn aros gyda hi am byth.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476