Myfyrwraig yn y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi’i nofel ffuglen wyddonol gyntaf


07.11.2017

Yn ddiweddar lansiwyd ‘Destroyers’, nofel ffuglen wyddonol gyntaf Laura James-Brownsell, myfyrwraig yn y Drindod Dewi Sant, ac mae bellach ar gael ar-lein i’w lawrlwytho.

Laura James Browsell t42

A hithau ar ei hail flwyddyn ar y radd 4 blynedd MArts Ysgrifennu Creadigol ar gampws Llambed y Brifysgol, mae Laura ‘wrth ei bodd’ ei bod wedi cwblhau’i nofel gyntaf.   Mae ‘Destroyers’ yn llyfr am ferch o’r enw Coral Hughes sy’n byw mewn byd lle mae bron pawb yn y Bydysawd yn diflannu ac mae sefydliad maleisus yn ceisio defnyddio’r hinsawdd o arswyd sy’n deillio o hynny i wthio’i agenda erchyll ei hun.  

Mae Laura yn hanu’n wreiddiol o Abertawe ac mae hefyd yn ysgrifennu’i blog ei hun â’r teitl “The Magic of Stories: Life as a writer with Cat’s Eye Syndrome”.  Mae’r blog hwn yn rhoi cipolwg ar fywyd Laura fel awdur a rhywun sy’n dioddef o Syndrom Llygad Cath sy’n anhwylder cromosomaidd prin sy’n gallu effeithio ar nifer o rannau’r corff.   Dros y blynyddoedd mae Laura wedi cael nifer o lawdriniaethau mawr ond mae’n benderfynol o beidio â gadael i’r cyflwr ei dal yn ôl.   

Meddai Laura James-Brownsell sydd wedi’i lleoli ar gampws Llambed:

“Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cwblhau fy nofel gyntaf.   Ces i’r syniad am ‘Destroyers’ pan oeddwn i’n 13 oed ac mae gweld y nofel orffenedig bellach ar gael i bobl eraill ei darllen yn gyffrous dros ben.   Mae ysgrifennu wedi bod yn ddiddordeb ysol i mi erioed ac mae astudio ysgrifennu creadigol yn y Drindod Dewi Sant yn brofiad ffantastig.   Fel rhywun sy’n dioddef o Syndrom Llygad Cath rwy’n ddiolchgar iawn i bawb ar gampws Llambed am eu holl gefnogaeth. Rwyf wedi mwynhau’r cwrs yn fawr iawn hyd yn hyn ac yn edrych ymlaen at ran nesaf fy ngradd.     

Rwy’n mwynhau ysgrifennu fy mlog yn fawr iawn hefyd am ei fod yn fodd i mi ryddhau fy meddyliau a theimladau na fyddaf yn eu mynegi i lawer o bobl rwy’n eu 'nabod.   Er bod Syndrom Llygad Cath arnaf i ac er fy mod wedi gorfod cael nifer o lawdriniaethau mawr dros y blynyddoedd, hoffwn i bwysleisio nad yw’r cyflwr wedi fy nal i yn ôl o gwbl.   Hefyd mae fy mlog i’n ffordd o roi gwybod i bobl y mae Syndrom Llygad Cath arnyn nhw a’u teuluoedd, er y gall y cyflwr fod yn ymdrech eithaf caled weithiau, gall popeth fod yn iawn hefyd.”

Mae mentor a thiwtor Laura, Dr Jeni Williams, yn falch dros ben o gyflawniadau Laura. Meddai Dr Williams, sy’n Uwch Ddarlithydd Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol:  

“Mae Laura yn awdur dawnus sy’n cymryd ei gwaith o ddifrif.  Mae hi wedi datblygu ei huchelgais a’i sgil wrth astudio yn Llambed ac mae’n bwriadu cwblhau ei gradd MArts Ysgrifennu Creadigol yn 2019.  Mae hi wedi bod yn ysgrifennu blog am ysgrifennu gyda’i hanabledd am flwyddyn erbyn hyn ac mae’n ceisio adeiladu ar ei phresenoldeb ar-lein wrth gyhoeddi’r ffantasi dystopaidd hwn.  Mae’n gyflawniad aruthrol ac yn argoeli’n dda i’r dyfodol.”

Mae nofel gyntaf Laura James Brownsell ar gael drwy glicio ar y ddolen isod:  https://www.amazon.co.uk/Destroyers-Laura-James-Brownsell-ebook/dp/B074SK4BJQ  

Gallwch ddarllen blog Laura drwy glicio ar y ddolen hon:  http://laurabrownsell2.wixsite.com/thebookworm

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / Arwel.Lloyd@uwtsd.ac.uk