Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn helpu i gynhyrchu fideo diweddaraf y canwr Ragsy.


07.02.2017

Trwy gymorth cynhyrchu Skytec Aerial Film ac o dan arweiniad Richard Beecher, mae’r myfyrwyr Dan Bailey, Bethan Ryder a Rachel Davies sy’n astudio’r cwrs BA Ffilm a’r Cyfryngau Digidol yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, wedi helpu i ddal ar ffilm beth mae Ragsy wedi ceisio’i bortreadu ar gân. 

ragsy being filmed

ragsy and staff

Meddai Richard Beecher: “Mae’n fraint cael gweithio gydag artistiaid mor fawr â Ragsy, artist o Gymro sy’n canu am y wlad mae’n ei charu. Mae’n cynnig profiad gwerthfawr dros ben i’n myfyrwyr ni, mewn amgylchedd diogel dan ein harweiniad ni. Mae’r myfyrwyr yn elwa’n fawr iawn o’r prosiectau hyn sy’n eu helpu nhw i gyd-destunoli beth maen nhw wedi ei ddysgu yn y dosbarth yn y diwydiant maen nhw wedi’i ddewis. Rwy’n chwilio am ragor o gyfleoedd tebyg i hyn bob tro oherwydd bod hyn mor sylfaenol i fy nhaith ddysgu i pan oeddwn i’n astudio yn Y Drindod Dewi Sant.”

Yn dilyn llwyddiant cynyddol ‘My Love (Bring Out The Guards)’,yn ei drydedd sengl ‘Feels Like Home’ o’i albwm cyntaf poblogaidd ‘Ouch!!!’ mae Ragsy yn ymuno â Chôr Meibion Cwmbach. Mae lleisiau cydseiniol mawreddog y côr, sy’n dod o fro enedigol Ragsy yn Aberdâr yn cyfuno â chanu crai, teimladol, esgynnol y canwr gyfansoddwr, a’r hyn a geir yw taith o falchder, awch a chynefindra.

Mae’r fideo sy’n cyd-ddigwydd â’r sengl yn seiliedig ar ymgais Ragsy i hel atgofion, gan gyfuno ei brofiadau o gartref a’i famwlad. Mae Ragsy wedi breuddwydio erioed nid yn unig am ganu gyda chôr ond hefyd am allu canu yn Gymraeg. Ac yntau’n Gymro i’r carn, mae wedi dyheu am allu siarad Cymraeg. Meddai: “Dwi’n teimlo fel dyn ogof heb dân, hon yw’r ddolen goll i mi. Dwi’n difaru na wnes i dalu rhagor o sylw yn yr ysgol. Ond yn anffodus, doedd dim digon o bobl yn fy nghylch cymdeithasol yn siarad Cymraeg iaith gyntaf pan oeddwn i’n iau. Dwi’n gobeithio bydd canu ‘Fy Hafan I’ (fersiwn Gymraeg o’r gân hon) a gafodd ei chyfieithu a’i chyflawni o dan arweiniad fy ffrindiau da Andrew TOMMO Thomas a Terwyn Davies, yn help i mi barhau ar fy nhaith ar gyfer dysgu'r iaith hyfryd hon.”

Recordiwyd ‘Feels Like Home / Fy Hafan I’ yn Stiwdios Northhouse  gyda’r cynhyrchydd Chris Peet. 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk