Myfyrwyr Therapi Chwaraeon y Drindod Dewi Sant yn cael Profiad gyda De Affrica


14.12.2017

Rhoddwyd cyfle i ddau fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant sydd ar eu blwyddyn olaf weithio gyda thîm rygbi cenedlaethol De Affrica cyn ei gêm ryngwladol yn yr hydref yn erbyn Cymru yn Stadiwm y Principality, Caerdydd.  

 SA Rugby 1

Mae Lou Haylock a Sara Williams yn astudio BSc Therapi Chwaraeon ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol, ac roeddynt wedi cefnogi a gweithio gyda staff meddygol De Affrica wrth iddynt baratoi am y gêm yn gynharach yn y mis.  Mae Lou a Sara wedi cael profiad helaeth ym maes rygbi yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant ac mae’r ddwy wedi cael cyfle i weithio o fewn rygbi rhanbarthol yng Nghymru.   Fodd bynnag, bu gweithio gyda De Affrica yn lefel arall o her i’w bodiau! Cyrhaeddodd y chwaraewyr Gaerdydd ar ddiwedd taith galed ac roedd adfer eu hun yn allweddol wrth iddynt baratoi am eu gêm olaf ar y daith hir yn erbyn Cymru.  

Yn ogystal â chefnogi’r tîm gwahoddwyd Lou a Sara i wylio’r gêm, lle bu Cymru yn fuddugol.  Meddai Lou Haylock

“Buon ni’n ffodus iawn i weithio gyda thîm De Affrica yn yr wythnos cyn y gêm yn erbyn Cymru yng Nghaerdydd yn ystod ei daith yn yr hydref. Cawsom ni gyfle prin a phrofiad anhygoel.   Roedd y tîm meddygol yn groesawgar dros ben ac roedd hi’n rhyfeddol gweld yr holl waith a pharatoi sy’n mynd i mewn i gael tîm ar daith am 5 wythnos.”

SA Rugby 2

el yr unig radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon, bwriad y rhaglen yw addysgu ymarferwyr cymwys ymhob agwedd ar Therapi Chwaraeon.  Bydd myfyrwyr sy’n graddio o’r radd BSc Therapi Chwaraeon yng Nghaerfyrddin yn cael y teitl Therapyddion Chwaraeon Graddedig ac maent yn gymwys i gael aelodaeth lawn o Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon.   Hefyd gallant ddewis gweithio mewn Clinigau Anafiadau Chwaraeon preifat neu gyda thimoedd chwaraeon proffesiynol yn y DG neu dramor.   Meddai Kate Evans, y Cyfarwyddwr Rhaglen:  

“Mae profiad yn allweddol i unrhyw ddarpar Therapydd Chwaraeon Graddedig, ac yn y Drindod Dewi Sant rydym ni eisiau i’n myfyrwyr adael â gradd wych ond hefyd â digonedd o brofiad o fywyd go iawn a fydd yn eu helpu nhw i sefyll allan yng nghanol y dorf.  Yn sicr bydd cael profiad o weithio gyda thîm rhyngwladol ar daith yn ychwanegu at CV Sara a Lou!

‘Arwyddair yr Ysgol yn y Drindod Dewi Sant yw ‘her trwy ddewis’. Ni fyddwn ni’n gorfodi myfyrwyr i gwblhau lleoliadau gwirfoddol, ond rydym ni’n eu hannog nhw i wneud yn fawr o’u hamser yn y Drindod Dewi Sant a chroesawu cyfleoedd a fydd yn mynd â nhw y tu hwnt i’r man lle maen nhw’n teimlo’n gyfforddus.  Mae hyn yn enghraifft glasurol o ddau fyfyriwr ar eu blwyddyn olaf yn eu herio’u hun ac yn elwa o’r herwydd!”

I gael mwy o wybodaeth am y radd BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant, yr unig radd achrededig yng Nghymru, dilynwch y ddolen:  http://www.uwtsd.ac.uk/cy/israddedig/chwaraeon-iechyd-ac-addysg-awyr-agored/bsc-therapi-chwaraeon/ 

Dilynwch y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ar Twitter:  @SportTherapyTSD

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk