Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn creu cludydd diogel ar gyfer drôn Heddlu De Cymru.


07.06.2017

Mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael y dasg o greu cludydd diogel ar gyfer drôn Heddlu De Cymru.

Wrth fynd i’r afael â’r briff dylunio byw hwn maent wedi bod yn gweithio’n agos gyda swyddogion ar y prosiect cyffrous. Ddydd Sul 11 Mehefin a dydd Llun 12 Mehefin, bydd ymwelwyr ag Amgueddfa’r Glannau, Abertawe yn gallu gweld y canlyniadau ar waith. Bydd y myfyrwyr yn ymuno â Heddlu De Cymru ar gyfer cyfres o arddangosiadau i ddarganfod sut maen nhw’n defnyddio dronau i atal troseddu ac i helpu’r gymuned mewn pob math o ffyrdd newydd a diddorol. Bydd y prototeipiau pob tir o ddyluniad newydd i gario offer y drôn, a ddyluniwyd gan y myfyrwyr Dylunio Cynnyrch, hefyd i’w gweld yn eu harddangosfa flynyddol yn Oriel Colonnade.

Meddai Dr Sean Jenkins, Pennaeth yr Ysgol Dylunio a’r Celfyddydau Cymhwysol, yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, “Bob blwyddyn, mae myfyrwyr Dylunio Cynnyrch Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, yn mynd i’r afael â phroblemau dylunio go iawn trwy wynebu her prosiect ‘byw'. A dyna’n union maen nhw wedi’i gael eleni trwy’r prosiect byw gyda Heddlu De Cymru, her fyw go iawn! Mae’r myfyrwyr wedi gorfod dylunio cludydd pob tir a gweithfan bwrpasol ar gyfer y Tîm Ymateb Tactegol sydd yn gwneud defnydd cynyddol o ddronau ar draws ystod eang o senarios diogelwch cyhoeddus. Gan weithio’n agos gyda’r Heddlu, mae ein myfyrwyr wedi gorfod ymateb i anghenion anodd a phenodol iawn y swyddogion hyn wrth iddynt weithredu cerbydau awyr di-griw (UAVs) neu ‘ddronau’ wrth gyflawni’u dyletswydd. Arddangosir canlyniadau’r prosiect cyffrous hwn i’r cyhoedd yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe yn ystod digwyddiad pwrpasol i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd ar 11 Mehefin, ac yna fe'i cyflwynir i uwch swyddogion ar y 12fed. Gobeithiwn y bydd hyn yn ffurfio sylfaen ar gyfer llawer mwy o brosiectau dylunio ar y cyd rhwng y Brifysgol a Heddlu De Cymru yn y dyfodol.”

Meddai PC Craig Bannister o Dîm Prosiect Dronau Heddlu De Cymru: “O’r cychwyn cyntaf yma yn Heddlu De Cymru roeddem yn gyffrous ynglŷn â’r hyn fyddai gan y myfyrwyr talentog i’w gynnig - ac ni chawsom ein siomi. Rydym yn edrych ymlaen at yr arddangosiadau terfynol, a fydd yn dod â’r syniadau arloesol hyn yn fyw.

“Trwy gydol y broses hon mae’r myfyrwyr wedi bod yn ymgysylltu ac yn gofyn cwestiynau craff i sicrhau eu bod wedi deall ein hanghenion yn iawn. Yn wir, fel “cwsmeriaid” rydym wedi bod yn heriol iawn i’r myfyrwyr ac felly credwn y bydd y cynnyrch terfynol yn darparu dyluniad cadarn ac addas i’r pwrpas ar gyfer yr heddlu. Yn ogystal, hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y fenter ac rwy’n gobeithio y gallwn ddefnyddio sgiliau a chysyniadau’r myfyrwyr yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Ffon: 01792 483695

Ffon Symudol: 07496 385597
Ebost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk