Myfyrwyr yn plannu dros 400 o goed newydd yn ymgyrch Dewch i Blannu 2017


27.03.2017

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi plannu 420 o goed newydd yn rhan o ymgyrch Dewch i Blannu 2017. Cynhaliwyd  y digwyddiad, a drefnwyd gan Gymdeithas Amgylchedd y Brifysgol ar y cyd ag Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, yng Nghanolfan Llys Nini yng Ngorseinion ac roedd gwirfoddolwyr o fyfyrwyr, aelodau o’r gymuned leol ac Undeb y Myfyrwyr a staff y Brifysgol yn bresennol. Fe’i noddwyd gan Glwb Rotari Abertawe gyda chefnogaeth Coed Cadw.

Mae Ella Wilkinson yn fyfyriwr BSc (Anrh) Cadwraeth Amgylcheddol a hi yw Llywydd Cymdeithas Amgylchedd y Brifysgol. Meddai:  “Roedd plannu 420 o goed yn wych ond roedd gwneud i bobl ar y tu allan feddwl am yr amgylchedd a ble y gallwn ni wneud newidiadau yn ein bywydau ynghylch cynaliadwyedd yn arbennig.”

Darparwyd y coed gan Goed Cadw, a fydd yn helpu i fonitro eu cynnydd. Byddan nhw hefyd yn defnyddio’r digwyddiad yn astudiaeth achos i’w chynnwys mewn llyfryn a gaiff ei anfon i aelodau i roi hynt ddiweddaraf y gwaith y maen nhw’n ei gefnogi. Trefnwyd y diwrnod ar y cyd ag Elanor Alun, sef y Rheolwr Cadwraeth yn Llys Nini. Graddiodd o’r Drindod Dewi Sant gyda BSc (Anrh) Cadwraeth Amgylcheddol a bu hefyd gynt yn Llywydd Cymdeithas Amgylchedd y Brifysgol. Meddai:  “Mae’n braf gweld y Gymdeithas Amgylchedd yn parhau am fod y gwaith mor bwysig. Roedd y cwrs a’r gwaith a wnes i gyda’r Gymdeithas yn help i mi gael y swydd hon. Mae’r coed yn bwysig am fod gennym ni dri choetir ar y safle hwn, un yn goetir hynafol ac un heb ei gyffwrdd felly rydyn ni am eu cysylltu nhw.  Mae gan greaduriaid megis adar, cadnoid a llygod gynefinoedd hwy felly, wrth gysylltu’r coetiroedd bydd modd iddyn nhw deithio rhyngddyn nhw.”

Bydd y myfyrwyr yn parhau i fonitro cynnydd y coed wrth iddyn nhw dyfu. Meddai Llywydd Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe, Joe Edwards: “Roedd hi’n braf cyfarfod â phobl newydd, treulio amser allan a dod yn rhan o weithgareddau allgyrsiol wrth gefnogi’r gymuned Llys Nini. Galluogodd y digwyddiad Dewch i Blannu ni i ddefnyddio sgiliau megis cyfathrebu a gwaith tîm. Roedd yn braf bod hyn mor gysylltiedig â’r cwrs Cadwraeth Amgylcheddol hefyd.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk