Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth yn dod â cherddi Dylan Thomas yn fyw yn y prosiect canol dinas


27.03.2017

Mae myfyrwyr yr Ysgol Pensaernïaeth newydd yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant newydd ddylunio ‘pafiliynau gwrando’ ym Mharc Singleton – sef lleoedd ar gyfer ymlacio a mwynhau barddoniaeth Dylan Thomas.

Meddai Paul Harries, Pennaeth newydd yr Ysgol Pensaernïaeth ac Ian Standen y cyfarwyddwr rhaglen eu bod wrth eu bodd â’r cynlluniau a luniwyd gan y myfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Roedd Parc Singleton yn perthyn yn wreiddiol i ystâd y teulu Vivian, ac fe’i prynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Abertawe yn 1919 i’w ddefnyddio’n barc cyhoeddus. Roedd y teulu Vivian yn deulu dylanwadol o Abertawe a wnaeth eu cyfoeth trwy fwyndoddi copr. Uwcharolygwr y parc, Daniel Bliss, a hyfforddwyd yng Ngerddi Kew, a oedd yn gyfrifol am gysyniad gerddi botaneg Singleton a’r Gerddi Addurnol.

Meddai Joseph Taylor: “Roedd y prosiect yn hwb i ni greu lle a dylunio ein lle ein hunain ac rydyn ni wedi cael cyfle i fod yn wreiddiol, i greu rhywbeth. Doedd dim cyfyngiadau arnom ni.” Mae dyluniad Chris Woodley’n cynnwys paneli gwydr sydd wedi eu trefnu mewn cromliniau ysgubol sy’n arwain at fannau eistedd bach gwarchaeedig. Mae’r dyluniad hwn wedi ei osod oddi mewn i berthlys sy’n bodoli eisoes. Mae cynllun Danielle Curchill wedi ei osod yn erbyn wal gerrig a oedd yn bodoli ger y gerddi arddunol, mae’r pafiliwn pren wedi ei osod uwch y ddaear ac mae ynddo gyfres o leoedd bach personol er mwyn gwrando ar farddoniaeth. Meddai Danielle: “Roedd yn hollol wahanol i’r prosiect cyntaf a gwblhawyd gennym. Mewn gair, dysgodd Paul ac Ian bopeth i mi am fod rhaid i mi ddysgu’r holl raglenni o’r dechrau, ac roedden nhw’n arbennig am ddysgu popeth yr oedd angen i mi ei ystyried wrth greu adeilad.”

Cyrhaeddir cynllun Callum deSchoolmeester ar hyd pont fach ar draws nant sy’n bodoli eisoes, deillia’r farddoniaeth o strwythur tŵr, a’r gwrandawyr i’w cael mewn lle bach uwchben y nant a’r parc y tu hwn.
 
Wrth sôn am y prosiect, meddai Alysha Martin: “Roedd hi’n braf cael cyfle i ddefnyddio'r sgiliau sydd wedi cael eu dysgu i ni. Roedd hyn yn fwy anodd am fod hyn yn fwy o waith nag unrhyw beth rydyn ni wedi ei wneud cyn hyn. Mae'r tiwtoriaid yn wych, os dewch chi â syniad maen nhw’n mynd ati i’w ddatblygu er mwyn iddo fod yn realistig.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk