Perfformiad cyntaf yn Neuadd Carnegie i raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


20.12.2017

Mae Pene Pati, un o raddedigion Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi gwneud ei berfformiad cyntaf yn Neuadd Carnegie yn Ninas Efrog Newydd.

Carnegie Hall debut

Graddiodd Pene o Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn 2012. Yn denor operatig o Seland Newydd, mae wedi mynd ymlaen i fwynhau llwyddiant mawr fel cymrawd Adler gydag Opera San Francisco lle mae wedi chwarae rolau yn Aïda, Don Carlo, Madame Butterfly, a Rigoletto. Mae hefyd yn dychwelyd i Seland Newydd yn rheolaidd i berfformio gyda'r trio Sol3 Mio, grŵp sy'n cynnwys Pene a’i frawd Amitai, y mae’r ddau ohonynt yn canu tenor, a'u cefnder, y bariton Moses Mackay. Astudiodd pob un o’r tri yn yr Academi, ac fel Sol3 Mio maent wedi cael nifer o albymau ar frig y siartiau a nifer o gyngherddau y gwerthwyd pob tocyn iddynt.

Meddai Pennaeth Cerddoriaeth yr Academi, Jane Samuel: "Roeddem bob amser yn gwybod y byddai Pene yn mynd ymlaen i wneud pethau gwych ac rydym oll yn falch iawn ohono fe."

Roedd perfformiad Pene yn Neuadd Carnegie yn rhan o Gala Richard Tucker 2017 ac hefyd yn gyngerdd cyntaf iddo yn Efrog Newydd. Canodd 'La donna è mobile' o’r opera Rigoletto gan Verdi, sydd yn opera y cafodd glod mawr am ei berfformiodd cyntaf ohoni gydag Opera San Francisco. Mae Gala Richard Tucker yn berfformiad blynyddol lle mae talent operatig  addawol yr ifanc yn cael ei gydnabod mewn un o leoliadau cerddorol enwocaf y byd.

Mae Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn academi operatig a reolir gan y tenor byd-enwog Dennis O'Neill, CBE. Mae'n cynnig detholiad o raglenni arbenigol sy'n paratoi artistiaid ifanc at lefel sy’n addas i’r diwydiant. Mae myfyrwyr yn gweithio gyda'r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr blaengar a sêr rhyngwladol o fyd opera. Mae'r Academi yn cynnig MA mewn Uwch Dechneg Leisiol, a PGDip mewn Pianoforte Uwch (Repetiteur a Chyfeiliant). Yn 2017, lansiodd yr Academi raglen BA mewn Astudiaethau Lleisiol. Mae'r radd dwy flynedd ddwys hon, sydd yn alwedigaethol yn ogystal ag yn ymarferol, wedi'i gynllunio'n benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen i gantorion datblygol ddilyn gyrfa mewn canu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk