Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn gwobr 'Dosbarth Cyntaf' yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a’r Blaned


23.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwobr Dosbarth Cyntaf yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a’r Blaned 2017, gan ddod yn 12fed yn y DU ac yn 3ydd yng Nghymru.

Carmarthen Hen Goleg

Mae'r wobr yn rhestru PCYDDS fel un o brifysgolion gwyrddaf y DU yn y gynghrair eleni, gan ddod yn 12fed yn y DU ac yn 3ydd yng Nghymru, yn dringo 15 o leoedd ers y llynedd. Derbyniodd y Brifysgol y sgôr uchaf o 100% mewn Addysg, gan ddangos ymrwymiad i addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Meddai'r Pro Is-ganghellor dros Gynaliadwyedd ac Ymgysylltu Dr Jane Davidson: "Rydym yn falch iawn o gael ein rhestru fel Prifysgol Dosbarth Cyntaf yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a’r Blaned  eleni. Mewn pedair blynedd yn unig mae PCYDDS wedi dringo o safle 113 i 12, sy'n dangos sut rydym wedi gosod cynaliadwyedd wrth galon ein Prifysgol ac wrth wraidd ein gweithrediadau. Diolch i'r holl staff a myfyrwyr am eu gwaith caled a'u hymroddiad sydd wedi gwneud hyn yn bosibl."

Meddai Caroline Hayles, Arweinydd Academaidd ar gyfer y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesedd ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE): "Mae cyflawni 100% yn yr adran Addysg yn gydnabyddiaeth wych o'r gwaith rydym wedi'i wneud ar draws y sefydliad i ymgorffori cynaliadwyedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mhob maes o'n haddysgu. Yma yn PCYDDS, rydym yn ymroddedig i greu graddedigion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i gael effaith gadarnhaol ar ein cymdeithas a'r amgylchedd yn y dyfodol, ac mae ein rhaglen unigryw o addysg gynaliadwyedd yn allweddol i hyn."

Fe ddaw'r newyddion hyn wrth i staff y Brifysgol baratoi i fynychu Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd lle mae prosiect interniaeth INSPIRE wedi ei roi ar y rhestr fer gan Gymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC) yn y categori Cyflogadwyedd.

Mae'r gynghrair annibynnol yn cael ei rheoli gan Bobl a’r Blaned, rhwydwaith mwyaf myfyrwyr Prydain sy’n ymgyrchu i ddileu tlodi byd-eang, amddiffyn hawliau dynol a gwarchod yr amgylchedd. Bob blwyddyn maent yn rhestru Prifysgolion y DU, gan ddyfarnu Dosbarth Cyntaf, 2:1, 2:2, Trydydd neu Fethu ar eu perfformiad o dan 13 o feini prawf amgylcheddol a moesegol gan gynnwys Polisi Amgylcheddol, Hawliau'r Gweithiwr, Ymgysylltu â Myfyrwyr a Lleihau Carbon.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk