Siobhan Stagg yn perfformio gyda'r Royal Opera House heno


12.09.2017

Mae Siobhan Stagg, un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn perfformio rôl Pamina yn Die Zauberflöte gyda’r Royal Opera House yn Covent Garden am y tro cyntaf heno.

Siobhan in Rigoletto

Graddiodd Siobhan o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn 2013, lle astudiodd o dan adain y tenor enwog Dennis O’Neill. Meddai Dennis: “Mae’n hyfryd pan gaiff un o’n cyn-fyfyrwyr eu castio gan y Royal Opera, Covent Garden mewn rôl mor bwysig â Pamina. Dymunwn bob llwyddiant  iddi ac anfonwn ein llongyfarchiadau ati. Mae hyn yn arnodiad bellach o’n gwaith yma yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru a chefnogaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.”

Yn ystod ei hamser yn yr Academi, enillodd Siobhan y Wobr Stuart Burrows fawreddog, sef cystadleuaeth flynyddol a gynhelir ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol. Hefyd, rhyddhaodd ei halbwm cyntaf, Hymne à l’Amour, a enwebwyd ar gyfer yr Albwm Clasurol Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Annibynnol Awstralia. Ar ôl iddi raddio, gwahoddwyd Siobhan i ymuno â Phrosiect Cantorion Ifanc  Gŵyl Salzburg ac fe aeth yn ei blaen ar unwaith i fod yn artist ifanc yn Deutsche Oper Berlin. Arweiniodd llwyddiant Siobhan yma at swydd barhaol gyda’r cwmni enwog hwn, y mae hi ar hyn o bryd yn ei ystyried yn “gartref artistig a hafan rhwng ymrwymiadau ar hyd a lled y byd.”

Darlledir Die Zauberflöte yn fyw trwy loeren i sinemâu dros y byd ar 20fed Medi 2017 fel rhan o Dymor Sinema Fyw y Royal Opera House.

 

Siobhan Stagg fel Gilda yn Rigoletto gyda'r Deutsche Oper Berlin, Tachwedd 2016. FFoto (c) Bettina Stöss.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk