Tîm beiciau modur myfyrwyr yn ennill gwobr gyntaf yn Thundersport GB


05.05.2017

Mae myfyrwyr o dîm rasio beiciau modur Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Orthrus Racing, wedi dringo’r podiwm am y trydydd tro’n olynol ers i’r tymor rasio agor ym mis Mawrth.  Dringodd Joe Thomas a Sam Mousley i ris uchaf y podiwm, gyda Joe yn ennill tair gwobr o bedair yn y dosbarth Stocktwin a Sam yn ennill un ras ar y beic R6 yn y dosbarth Cyn-Genedlaethol 600 yn Thundersport GB, ar Gylchffordd Snetterton y  penwythnos diwethaf.  Mae Matt Powell hefyd yn cystadlu yn y dosbarth Stocktwin yn ei dymor cyntaf o rasio ac aeth yn ei flaen i orffen yn y deg uchaf ymhob ras ac yn 6ed yn ei safle gorau.  

Mae Sam Mousley yn fyfyriwr ar y radd BEng Peirianneg Beiciau Modur.  
Meddai: “Ces i amser gwych ymhob un o’r rasys ac roeddwn i’n dwlu ar bob munud! Cymerais i gamau mawr ymlaen y penwythnos hwn yn dysgu’r R6 a gyda fy nghrefft rasio.  Dwi dal ddim yn hollol siŵr ble hoffwn i fod ond rwy’n gwybod bod gen i lawer mwy i ddod gyda mwy o amser ar y trac ac rwy’n mynd i Barc Cadwell yr wythnos nesaf yn llawn hyder o’r penwythnos hwn.”

Mae Joe Thomas hefyd yn fyfyriwr ar BEng Peirianneg Beiciau Modur, ac meddai:  “Wedi ennill 3! Penwythnos ardderchog, ces i rasys ffantastig drwy’r penwythnos, gydag un yn dod i ddiwedd anffodus a chynnar a achoswyd gan broblem gyda’r clytsh, ond roedd y tîm yn benderfynol o fy nghael i allan yno gan wneud gwaith gwych ac fe lwyddon ni i fachu ar fuddugoliaeth ola’r dydd! Diolch yn fawr iawn i’r tîm, i’r trefnwyr ac i fy nghystadleuwyr am y rasio penigamp ac rwy’n ffaelu aros am Cadwell!”

Dr Owen Williams yw Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Fodurol.  Meddai: “Datblygwyd rhaglenni Peirianneg Beiciau Modur Y Drindod Dewi Sant i gefnogi’r diddordeb cynyddol yn y sector rasio beiciau modur a’r diwydiant prif ffrwd cynhyrchu beiciau modur.  Mae’n galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu’r arbenigedd penodol sy'n ofynnol o ran dylunio, datblygu a mireinio’r beic modur modern.  Mae gan y rhaglen radd gysylltiadau da â’r diwydiant, gyda chyswllt uniongyrchol â thimau yn MotoGP, Moto2 a phencampwriaeth SuperSport y Byd, gyda’n staff academaidd yn gweithio ar lefel uchaf chwaraeon beiciau modur.  Mae’r cwrs wedi’i adeiladu o gwmpas themâu peirianneg graidd, dylunio a thechnoleg gymhwysol.  Anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y nifer mawr o weithgareddau allgyrsiol rydym ni fel Ysgol yn eu rhedeg, er mwyn ategu’r astudiaethau academaidd a darparu enghreifftiau o’r byd go iawn i’w defnyddio wrth roi prawf ar y syniadau a’r sgiliau sy’n cael eu dysgu yn y ddarlithfa.”

Mae Matt Powell hefyd yn fyfyriwr ar y radd BEng Peirianneg Chwaraeon Moduro.  Meddai: “Am benwythnos yn Snetterton ar gyfer rownd 3 yn Thundersport GB! Cyflawnais i fy mhrif nod o gyrraedd y 6 uchaf ac allwn i ddim bod yn fwy hapus ar ôl y penwythnos ges i, a’r cynnydd rwy’n ei wneud. Mae’n anodd credu fy mod i ychydig dros ddeufis yn ôl heb wisgo siwt un darn na gyrru ar gylchffordd o’r blaen.  Diolch yn fawr iawn i aelodau tîm Orthrus Racing yn Y Drindod Dewi Sant am fy helpu i drwy’r penwythnos a helpu i gael y beic yno yn y lle cyntaf.  Alla i ddim aros tan y rownd nesaf yn Cadwell pan gaf i gyfle o’r diwedd i wneud y mynydd!!”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk