Tîm CIRIC yn y Drindod Dewi Sant yn sicrhau cyllid o bron €1m am brosiect Ewropeaidd newydd sylweddol i 14 partner


07.09.2017

Mae staff Canolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CIRIC) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu heddiw ar ôl cael y newyddion eu bod wedi’u dethol am grant o gyllid Ewropeaidd o €970,815 ar gyfer prosiect sylweddol sy’n cynnwys 14 partner o bob cwr o Ewrop.

Alex Building Swansea

Mae’r prosiect, Hwb Entrepreneuriaeth y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHEH), wedi’i gydgyllido gan raglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n dod â chynghrair o bartneriaid o saith o wledydd Ewropeaidd at ei gilydd, dan arweiniad Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.

Bydd partneriaid o academia a diwydiant yn gweithio gyda’i gilydd i ymchwilio, dylunio, profi a lledaenu ar y cyd raglen o hyfforddiant entrepreneuraidd ar gyfer staff a myfyrwyr y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Bydd y prosiect tair blynedd yn arwain at greu gwefan mynediad agored i ategu creu saith Hwb Entrepreneuriaeth Ewropeaidd i ddarparu cefnogaeth hirdymor i fyfyrwyr a graddedigion. Bydd y prosiect yn manteisio ar arbenigedd Andy a Kath Penaluna o’r Sefydliad Rhyngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn y Brifysgol yn ogystal â chydweithwyr o fewn y Gyfadran Celf a Dylunio.

“Mae’r prosiect hwn yn dangos uchelgais partneriaid o bob cwr o’r Undeb Ewropeaidd i weithio gyda’i gilydd ar brosiect creadigol mewn cyfnod o newid,” meddai James Moxey, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CIRIC) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant .

“Byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid yn Iwerddon, y Ffindir, Portiwgal, Croatia, Sbaen, yr Eidal a Chymru. Y nod yw dod o hyd i ffyrdd o helpu myfyrwyr y celfyddydau a’r dyniaethau i ddatblygu eu gyrfaoedd ar ôl graddio.”

Bu Dr Shelley Doolan, Uwch Gydymaith Ymchwil yn y Drindod Dewi Sant, yn cydarwain y cais gyda’i chydweithiwr Chris Holtom, Rheolwr Cyllid a Datblygu CIRIC ar ran y Brifysgol. Maent yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid ar draws Ewrop i gyflwyno rhaglen a fydd o fudd i staff a myfyrwyr ill dau.

“Rydym ni wrth ein bodd ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau cyllid dan raglen mor unigryw,” meddai Dr Doolan.

“Rydym ni wedi creu cysylltiadau rhyngwladol newydd gwerthfawr â Sefydliadau Addysg Uwch yn ogystal â phartneriaid mewn diwydiant. Tu hwnt i’r prosiect, mae’r bartneriaeth yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu rhaglenni cyfnewid i fyfyrwyr ac i archwilio diddordebau ymchwil cyffredin a chyfleoedd am gydweithio rhyngwladol pellach” ychwanega.

“Mae entrepreneuriaeth, yn ei ystyr ehangaf, yn faes ffocws pwysig i’r Brifysgol a’r Gyfadran Celf a Dylunio. Datblygwyd y prosiect i ymateb i’r her hon ac mae’n ffordd allweddol y gallwn ni wella profiadau myfyrwyr ymhellach,” meddai Chris.

Dan arweiniad Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, mae partneriaid y prosiect yn cynnwys Coastal Housing Ltd (DU); Link Campus University, yr Eidal; Materahub, yr Eidal; Prifysgol Rijeka, Croatia; Drugo More, Croatia; Prifysgol Alcala, Sbaen; Innogate, Sbaen; Prifysgol Port, Portiwgal; UPTEC, Portiwgal; Prifysgol Xamk, y Ffindir; Pink Eminence, y Ffindir; Sefydliad Technoleg Carlow, Iwerddon; Oriel Visual, Iwerddon.

I gael gwybodaeth bellach am y prosiect, gallwch naill ai fynd i http://www.uwtsd.ac.uk/research/art-and-design-research/creative-industries-research--innovation-centre/aheh/ neu anfon e-bost at shelley.doolan@uwtsd.ac.uk / chris.holtom@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk