Un o fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobr Dylunio Myfyrwyr Penguin Random House


26.05.2017

Mae Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, wedi’i gynnwys ar restr fer o 10 myfyriwr yng Ngwobr Clawr Ffuglen i Oedolion Gwobr Dylunio Myfyrwyr 2017. 

Cid_Cristina_PENGUIN_Page

Ail-ddyluniodd Cristina Cid, sy’n fyfyriwr Rhaglen Erasmus yr ail flwyddyn o Barcelona, glawr To Kill a Mockingbird gan Harper Lee yn rhan o’i chyflwyniad i’r gystadleuaeth flynyddol. 

 

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel cyfle i adeiladu eu portffolio a chael profiad o frîff dylunio clawr go iawn yn uniongyrchol.  O ganlyniad i ail-ddyluniad trawiadol Cristina o’r llyfr clasur, sicrhawyd lle iddi ar y rhestr fer o blith 2,100 o geisiadau.  Nawr, fe fydd yn cystadlu yn erbyn naw o fyfyrwyr-dylunwyr eraill o bob rhan o’r DU yn y categori Gwobr Clawr Ffuglen i Oedolion.

Wrth siarad am ei henwebiad ar gyfer rhestr fer y Wobr Clawr Ffuglen i Oedolion, dywedodd Cristina Cid:

“Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle ac yn gyffrous iawn fy mod wedi cael fy nghynnwys ar y rhestr fer, dwi’n dal i fethu a chredu’r peth.

Yn bennaf, cefais fy ysbrydoliaeth o’r llyfr a’r pethau rwy’n mwynhau eu darlunio a’u peintio fwyaf fel gwallt, croen ac wynebau.   Rwyf hefyd yn hoffi defnyddio lliwiau cynnes ac oer ar yr un llun.

Rwy’n meddwl bod y ffaith fy mod wedi darllen y llyfr ac wedi dylunio’r clawr tra roeddwn yn astudio dramor wedi dylanwadu llawer ar yr hyn y mae'r llyfr yn ei olygu i mi, oherwydd mae e wedi bod yn brofiad hyfryd ac arbennig. Byddaf yn cysylltu’r llyfr gyda fy amser yma yng Nghymru am byth.”

.”

Cristina Cid

Bydd enillydd pob un o’r tri chategori (Ffuglen i Oedolion, Ffeithiol i Oedolion a Phlant) yn cael lleoliad gwaith gyda stiwdios dylunio Penguin Random House UK, yn ogystal â gwobr o £1,000 i helpu.

Nawr, bydd Cyfarwyddwyr Celf o Penguin Random House yn helpu Cristina a myfyrwyr eraill y rhestr fer gydag adborth manwl ar eu cloriau, gan roi iddynt y cyfle i fireinio ac ailgyflwyno eu dyluniadau cyn y prif feirniadu ym mis Mehefin.

Mae’r panel beirniadu yn cynnwys Cyfarwyddwyr Celf o wahanol rannau o Penguin Random House, yn ogystal â beirniaid gwadd o’r diwydiant dylunio a chyhoeddi, gan gynnwys Sarah Hyndman, David Pearson, Chris Packham a Rathna Ramanthan.

Ychwanegodd Delyth Lloyd-Evans Cyfarwyddwraig Rhaglen yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant: 

“Rydym wrth ein bodd bod Cristina Cid, y fyfyrwraig Darlunio, wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr Dylunio Myfyrwyr Penguin Random House. Yn fyfyriwr cyfnewid Erasmus o Llotja, Barcelona, ymunodd Cristina â’n rhaglen BA Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe am Semester 2 yr astudiaethau.

Mae datblygiad ei dyluniad a’i chyflwyniad terfynol yn adlewyrchu ei phroses feddylgar a’i sgiliau darlunio eithriadol. Hefyd, mae cyraeddiadau Cristina yn adlewyrchu amgylchedd ein hadran Ddarlunio - ein cymuned o fyfyrwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ysbrydoledig, ac ein staff academaidd a phroffesiynol ymroddedig. Rydym wir wedi mwynhau cael Cristina i astudio gyda ni ac edrychwn ymlaen at ei gweld hi’r flwyddyn nesaf fel rhan o’r daith astudio Ewropeaidd arfaethedig i Farcelona.”

Gwybodaeth Bellach

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk