Y Drindod Dewi Sant i gynnal gŵyl o ddiwylliant a meddyginiaeth


10.07.2017

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyd-gynnal digwyddiad arbennig â Chymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina ac Athrofa Ymchwil Technoleg Addysg DaoYiZhouCheng Beijing i ddathlu diwylliant Tsieina a chysylltiadau’r sefydliad â’r wlad.

Lampeter

O dan y teitl, 'Meddwl, Corff ac Ysbryd: Gŵyl Diwylliant a Meddyginiaeth Tsieina’, cynigia’r digwyddiad gyfle i bobl gael blas a darganfod rhagor am feddyginiaeth Tsieineaidd, aciwbigo, dulliau myfyrio, meddyginiaethau llysieuol ac iacháu â gong.  Hefyd bydd arddangosiad Tai Chi a Kung Fu.

Cynhelir yr ŵyl yn Adeilad Alex ar Gampws Abertawe Y Drindod Dewi Sant ddydd Llun 10 Gorffennaf ac ar gampws Llambed ddydd Mawrth 11 Gorffennaf. Bydd yr ŵyl yn cynnwys gweithdai, anerchiadau ac arddangosiadau o wahanol agweddau ar ddiwylliant Tsieina. 

Darperir yr holl sesiynau gan arbenigwyr o Gymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina, sydd ar hyn o bryd ar daith o gwmpas y DU, a gan ymarferwyr technegau Lles o’r gymune leol.Poster T4 Cymraeg Chinese

Meddai Deon Cyfadran Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant, Jeremy Smith:

“Mae’n braf cynnal y digwyddiad arbennig hwn sy’n hyrwyddo dealltwriaeth, dathliad a gwerthfawrogiad o ddiwylliant, traddodiadau a phobl Tsieina.

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina gan gynnwys trwy Sefydliad Chin Kung a Phrifysgol Unedig Beijing ac mae hwn yn gyfle i ddod â phawb at ei gilydd a dathlu’r perthnasoedd hyn.  Y Drindod Dewi Sant, wrth gwrs, yw lleoliad Athrofa Confucius gyntaf Cymru a lansiwyd ym mis Hydref 2007 gyda’r nod o greu pontydd rhwng Cymru a Tsieina – gan ddarparu porth at Tsieina, ei haddysg, ei hiaith a’i diwylliant. 

Mae'r digwyddiad hwn hefyd yn gyfle i ni agor ein drysau i’r gymuned a rhoi cyfle i bobl ddysgu rhagor am draddodiadau Tsieina.  Ar sawl ystyr, mae Tsieina yn newid ar garlam ac eto ar ystyr arall mae fel bai’n parhau’n oesol a bydd cyfle yr wythnos nesaf i weld a dysgu rhagor am ddiwylliant traddodiadol Tsieina.

Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous yn digwydd ar gampws Llambed ar hyn o bryd wrth i ni ddatblygu’n oleufa diddordeb ym maes Treftadaeth, yr Amgylchedd ac Ysbrydolrwydd. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr, felly, at groesawu pawb i’r digwyddiad hwn ar gyfer y digwyddiad hwn a hoffwn i annog pawb i ddod draw i weld beth sydd ar gael.” 

Meddai Cyfarwyddwr Mr Baoyu Huang, Cyfarwyddwr Pwyllgor Datblygiad Diwylliedig Cymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina a Llywydd  Athrofa Ymchwil Technoleg Addysg DaoYiZhouCheng Neijing:

"Rydyn ni’n falch dros ben o gael dod i Abertawe a Llambed ar gyfer cyflwyno'r deuddydd hwn o weithgareddau a gweithdai a chymryd rhan mewn diwrnod mor arbennig. Mae Llambed yn dref hardd cefn gwlad a’r lleoliad perffaith ar gyfer cynnig lles traddodiadol a gweithgareddau diwylliannol ynghanol cefndir mor ysblennydd.”

Mae’r digwyddiad cyfan yn rhad ac am ddim a fydd cinio a lluniaeth hefyd ar gael.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@pcydds.ac.uk