Y Drindod Dewi Sant yn groesawu’n ôl un o'i graddedigion i roi Dosbarth Meistr


16.03.2017

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu’n ôl un o'i graddedigion, Daniel Hawkes, i roi Dosbarth Meistr i fyfyrwyr israddedig ar yr heriau sy’n wynebu rheoli data. Astudiodd Daniel BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth Busnes  yn fyfyriwr rhan-amser yn Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol tra roedd hefyd yn gweithio a graddiodd o'r Drindod Dewi Sant yn 2016. Bellach mae’n Rheolwr Dadansoddiad Cymhleth ar gyfer BT, gan edrych at ddata mawr a gwybodaeth busnes.

Meddai Daniel: “Eisoes roeddwn i’n cyflawni rôl dechnegol yn BT ond roedd angen i mi gael rhagor o wybodaeth a damcaniaeth busnes.  BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes yn eich helpu chi o safbwynt corfforaethol am fod ganddo gydbwysedd da rhwng data a busnes. Fyddwn i ddim yma oni bai fy mod i wedi gwneud y radd yn ogystal â’m swydd. Roedd y naill beth yn cyd-fynd â’r llall. Mae’r radd yn eich gosod chi ar ben ffordd ar gyfer y dyfodol am ei bod yn rhoi dealltwriaeth gron o’r modd mae busnesau’n gweithredu. Mae’r darlithwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn arbennig – byddwn i’n argymell y cwrs, y brifysgol, popeth.”

Rhoddodd Daniel Ddosbarth Meistr i Fyfyrwyr Israddedig sydd wedi eu cofrestru ar y cwrs BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes. Esboniwyd sut oedd y modylau yr oedden nhw’n eu hastudio, megis Creu Warws Data, Dulliau Ymchwil a Datblygiad a Dadansoddi a Dylunio Systemau, yn helpu busnesau mewn meysydd megis rheoli newid, ymgysylltu â’r cyflogwyr ac ymgysylltu â chwsmeriaid.  

Meddai Daniel: “I mi, ymchwil sy'n seiliedig ar ddata yw’r unig ffordd o gefnogi’r penderfyniadau a wnewch chi i’ch busnes chi. Mae dosbarthiadau meistri o’r fath yn bwysig am eu bod nhw’n helpu'r myfyrwyr i weld y pethau y maen nhw’n eu dysgu bellach yn berthnasol yn y byd go iawn.

“Mae’r 21ain Ganrif yn creu rhai heriau enfawr i fusnes.  Mae Rhyngrwyd Pethau yn enghraifft arbennig o hyn. Cyn bo hir, bydd ein dyfeisiau llaw yn cyfathrebu â phob math o ddyfeisiau ac yn casglu data. Mae data mawr yn mynd i fynd yn ddata enfawr a bydd hynny’n creu heriau go iawn. Bydd y cwrs hwn yn help i chi gael dealltwriaeth gron o safbwynt data o ddamcaniaeth sy’n fwy ar lefel strategaeth ac wedyn i ddysgu i’w defnyddio mewn enghreifftiau byd go iawn.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk