Y Drindod Dewi Sant yn helpu i ddathlu Abertawe Our Abertawe


07.03.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cefnogi menter Dinas a Sir Abertawe o’r enw ‘Our Abertawe.’ Mae hwn yn ymateb i’r cynnydd yn y troseddau casineb y rhoddir gwybod amdanynt yn Abertawe ac sy’n anelu at uno’r gwahanol gymunedau sydd wrth wraidd Abertawe heddiw.

Mae tîm o bedwar myfyriwr Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol ar eu hail flwyddyn (Ben Wheeler, Alexander Jones, George Reynolds a James Colvin) wedi gweithio'n interniaid cyflogedig gyda Dinas a Sir Abertawe i wneud dwy ffilm fer i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad. Maen nhw wedi cyfweld llawer o grwpiau, sefydliadau cymunedol a llunwyr penderfyniadau (gan gynnwys arweinydd y Cyngor) i greu gwahanol brofiadau o Abertawe. Dangosir y ffilmiau hyn ar y sgrin fawr ar Sgwâr y Castell a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd c o m m o n a l i tŷ yn agor yn y Swigen Greadigol 13 Stryd Cradock ddydd Mawrth 28 Chwefror am 6 o’r gloch y nos ar gyfer sesiwn wylio breifat ac wedyn rhwng 11 y bore a 4 y prynhawn o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn. Myfyrwyr Ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant sy’n curadu’r arddangosfa, lle defnyddir ffotograffiaeth, dulliau amlgyfrwng, barddoniaeth a gosodiadau i archwilio’r gwahanol weddau ar hunaniaeth yn y ddinas ac yn ystyried beth mae’n ei olygu i fod yn ddinesydd yn Abertawe heddiw. Mae’r gwaith yn yr arddangosfa hon yn adlewyrchu ar hunaniaeth, diwylliannau hybrid a’r pethau cyffredin sy’n ein huno ni.

Ddydd Sadwrn 4 Mawrth bydd tîm y Swigen Greadigol yn cymryd rhan yn nathliadau Canol y Ddinas gyda Llwyfan Clera’r Swigen Greadigol. Trefnir y llwyfan gan fyfyriwr MBA ar hyn o bryd, Leif Thobroe, a dau fyfyriwr graddedig Alan Waldron a Derek Palmer, a bydd yn rhedeg rhwng 11 y bore a 5 y prynhawn ac yn cynnwys amrywiaeth eang o weithrediadau o gantorion Cymru i ddrymiau Affrica.  Mae hyn mewn partneriaeth â gŵyl Gymraeg AberDewi.

Mae’r Swigen Greadigol yn fenter gan Y Drindod Dewi Sant a BID Abertawe sy’n annog meddwl entrepreneuraidd rhwng myfyrwyr ac sy’n effeithio ar Abertawe yn economaidd ac yn gymdeithasol.

Mewn datganiad cydweithredol, meddai Riaz Hassan, Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol dros Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr a Paige Curtis, Swyddog Ymgysylltu a Chymorth Cymunedol dros Dinas a Sir Abertawe: “Bu’n brofiad arbennig gweithio gyda myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant er mwyn gwneud dwy ffilm fer ar gyfer menter ‘Our Abertawe’. Mae wedi caniatáu i ni weithio gydag egin wneuthurwyr ffilmiau talentog i greu ffilmiau sy’n cael effaith. Bu ansawdd a phroffesiynoldeb y myfyrwyr (a’r ffilmiau) yn drawiadol. Mae Dinas a Sir Abertawe yn gwerthfawrogi partneriaeth ac yn gweithio ac yn gobeithio gweithio ar brosiectau tebyg yn y dyfodol.”

“Bu gweithio ar brosiect ‘Our Abertawe’ yn brofiad heriol sydd wedi ein helpu ni’n aruthrol ym maes gwneud ffilmiau masnachol,” meddai Ben Wheeler, myfyriwr Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol. “Gallwch chi eich paratoi eich hun yn y darlithoedd, ond os chi yw’r person sy'n siarad wyneb yn wyneb â'r cleient, dyna pryd y byddwch chi’n dysgu’n wir sut i gwblhau’r briff yn y modd mwyaf llwyddiannus.”

Swyddog Prosiect y Swigen Greadigol yw Lucy Beddall. Meddai: “mae’r Drindod Dewi Sant ynghanol Abertawe a bu’n wych o beth i’n myfyrwyr ni fod yn rhan o’r fenter Our Abertawe. Daw ein myfyrwyr ni o bob cwr o Gymru, y DU a’r Byd – mae’r prosiect hwn wedi rhoi cyfle go iawn i ni ddod ynghyd a dathlu Abertawe. Bu’n bleser cefnogi Dinas a Sir Abertawe gyda’r fenter hon ac yn brofiad gwerthfawr i’n myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk