Yr Arglwydd Hain yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


10.07.2017

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch i ddyfarnu Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Llenyddiaeth) i'r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Peter Hain heddiw (Gorffennaf 10) yn ystod un o’i seremonïau graddio yn Neuadd Brangwyn, Abertawe.

Hain Honorary Doctorate

Yn ystod y seremoni Ddywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL:

"Rydym yn falch iawn i groesawu'r Arglwydd Hain i deulu’r Brifysgol. Mae'r wobr yn cydnabod cyflawniadau eithriadol yr Arglwydd Hain yng Nghymru ac ar y llwyfan rhyngwladol. Cyflwynwyd yr anrhydedd i’r Arglwydd Hain gan yr Athro Simon Haslett, Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Gwella) y brifysgol a hynny er mwyn cydnabod ei gyfraniad i lenyddiaeth fel golygydd neu awdur 21 o gyhoeddiadau.  Dywedodd yr Arglwydd Hain: "Mae'r Brifysgol yn symud ymlaen ac yn adeiladu’n rhyngwladol yn ogystal ag ehangu a datblygu ei safonau uchel yng Nghymru, ac felly mae'n fraint arbennig i mi dderbyn yr anrhydedd hwn o ddoethuriaeth anrhydeddus. Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn teimlo ymlyniad arbennig i'r Brifysgol gan fod fy ngwraig Dr Elizabeth Haywood yn gymrawd o gampws y Brifysgol yn Llambed."

Wrth annerch y holl raddedigion yn ystod y seremoni, ychwanegodd yr Arglwydd Hain: "Yma yng Nghymru, mae'n rhaid i ni barhau i ymdrechu i gael y sgiliau gorau, y graddau prifysgol gorau a dyna pam y mae’ch cyflawniadau a'r arweinyddiaeth a’r gefnogaeth y mae’ch prifysgol wedi ei darparu ar eich cyfer chi mor bwysig. Chi yw’r dyfodol, ac rwy'n gobeithio wrth i chi symud ymlaen i’r dyfodol y byddwch yn byw eich bywyd ac yn bwrw ymlaen â'ch gyrfa yn ôl y gwerthoedd a ysbrydolodd Nelson Mandela - cyfleoedd cyfartal, tegwch a chyfiawnder cymdeithasol o ddemocratiaeth a rhyddid. Os gallwch chi gyflawni pob un o'r gwerthoedd hyn yna rwy’n eich llongyfarch yn fawr. Hoffwn gymryd y cyfle i ddymuno'n dda iawn i chi yn y dyfodol. "

Gwasanaethodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Peter Hain yn y Llywodraeth Lafur ddiwethaf am 12 mlynedd, a 7 o’r rhain yn y Cabinet.

Fe negododd setliad 2007 i ddod â’r gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon i ben a bu’n Weinidog Tramor gyda chyfrifoldebau olynol am Affrica, y Dwyrain Canol ac Ewrop.   O gadeirio Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a chynrychioli’r DG wrth negodi cytuniadau rhyngwladol, i bolisi domestig fel Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, Ysgrifennydd Gwladol Cymru am 7 mlynedd ac Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Gweinidog dros Ynni, ac AS dros Gastell-nedd am 24 mlynedd, mae ganddo brofiad eang.

Ac yntau’n Ymddiriedolwr The Listen Charity sy’n cefnogi hawliau plant yn rhyngwladol, mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol African Potash a Global ac yn Gynghorydd ar lywodraeth i Gordon Dadds LLP, cynghorydd strategol i Developing Markets Associates (sy’n hyrwyddo masnach a datblygiad yn Affrica yn bennaf) a Cyrus IM (sy’n buddsoddi mewn peirianneg fanwl Brydeinig).   Mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Witwatersrand.

Ac yntau’n fab i rieni o Dde Affrica a gafodd eu gwahardd, eu carcharu, a’u halltudio dan orfodaeth yn ystod y frwydr am ryddid yn 1966, roedd yr Arglwydd Hain yn arweinydd Prydeinig y mudiad gwrth-apartheid. Mae’n Gadeirydd Sefydliad Donald Woods, elusen sy’n gweithio ym maes iechyd yn agos at ardal enedigol Nelson Mandela yn y Transkei. 

Cyhoeddwyd ei hunangofiant, Outside In, yn 2012 ac mae wedi ysgrifennu neu olygu 21 o lyfrau.

Mae’r Arglwydd Hain hefyd wedi ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a radio ac wedi ysgrifennu i’r rhan fwyaf o bapurau newydd y DG a Chymru.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Davies ar y canlynol:

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk