Mae Jenny wedi llwyddo diolch i'r cymorth ar gael yma yn y Drindod Dewi Sant


12.07.2018

Roedd Jenny Ada am astudio Peirianneg Meddalwedd. A hithau'n fyfyriwr aeddfed, cafodd anhawster dod o hyd i’r cwrs cywir a fyddai’n ei chefnogi hi i gyrraedd lle’r oedd angen iddi fod.

BSc Software Engineering

Erbyn hyn, mae hi’n graddio gyda BSc Peirianneg Meddalwedd o’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg. Mae hi’n mynd yn ei blaen i gwblhau ei hyfforddiant addysgu er mwyn iddi allu rhoi i fyfyrwyr eraill yr anogaeth a gafodd hi.

Meddai Jenny: “Yn wahanol i sefydliadau eraill yn yr ardal, cynigiodd Y Drindod Dewi Sant yr opsiwn i mi, yn fyfyriwr aeddfed, i gyflawni HND cyn dechrau ar drydedd flwyddyn fy BSc. O ganlyniad, llwyddes i ennill HND, cael ychydig o brofiad mewn diwydiant, ac wedyn dychwelyd i orffen fy ngradd.

“Mae Peirianneg Meddalwedd yn bwnc dwfn ac eang. Mae'n symbylu diddordeb, yn heriol ac yn anad dim yn greadigol ac yn sbri!

“Bydda i’n gweld eisiau'r gyfadran yn Y Drindod Dewi Sant yn fawr iawn. Oherwydd y niferoedd bach mewn darlithoedd, mae wedi bod yn  haws meithrin perthynas dda â darlithwyr a staff eraill. Ni fyddai hynny'n bosibl mewn sefydliadau mwy. Mae’r cymorth emosiynol a’r ddoethineb y maen nhw wedi eu darparu ar y cyd â’r addysgu wedi bod yn werth y byd.

“Ar ôl cymryd rhan mewn allgymorth STEM gyda’r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr ysgolion uwchradd rwy wedi datblygu awch am addysgu cyfrifiadura i’r to nesaf o weithwyr gwybodaeth. Y cam nesaf, felly, yw mynd ati i wneud TAR, ac rwy’n gyffrous iawn am hynny!"

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk