Patrick Carton o’r Drindod Dewi Sant, yn gwireddu breuddwyd plentyndod gyda McLaren


13.11.2018

Yr wythnos hon, gwireddwyd breuddwyd plentyndod Patrick Carton un o raddedigion Dylunio Modurol yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Bellach, ac yntau’n gweithio’n ddylunydd i McLaren, mae’n helpu i greu cynhyrchion newydd ac arloesol.

Ac mae’n hynod falch o McLaren Speedtail, prosiect y mae wedi bod yn ymwneud yn agos ag e yn rhan o dîm penodol o’r dechrau i’r diwedd. Speedtail yw cerbyd Hyper-GT cyntaf erioed McLaren.

“Asiad perffaith o wyddoniaeth a chelfyddyd ar ffurf fodurol. Ein car mwyaf effeithlon erioed o safbwynt aerodynameg. A’r car McLaren cyflymaf hyd yn hyn. Gyda phwerwaith hybrid 1050PS arloesol wrth ei wraidd. Mae’n cyfuno lefelau dihafal o arloesi ac urddas i greu safon newydd ym maes dylunio moduron” McLaren

“O’r braslun i’r gwireddu, mae'r cyfan wedi cyflawni un o’m breuddwydion i pan oeddwn i’n blentyn,” meddai Patrick. “Hoffwn i hefyd longyfarch pawb yn y tîm anhygoel rwy mor lwcus o fod yn rhan ohono – a diolch i bob athro, tiwtor, cyfaill ac aelod teuluol gartref a thramor sydd wedi helpu mewn unrhyw fodd, boed yn fawr neu’n fach, i wneud hyn yn bosibl. Mae’n swydd y byddai rhai’n breuddwydio amdani.”

Ers iddo raddio yn 2013, mae Patrick wedi cipio nifer o wobrau a chydnabyddiaeth am ei waith.  Enillodd Wobr Dylunio Cerbydau Pilkington yn Arddangosfa Raddau 2016 RCA gan feirniaid o Audi, Jaguar a Pilkington NSG am gar hunangynaliadwy sy’n gallu creu trydan o’r glaw, y gwynt a golau haul yn 2016. Yn yr un flwyddyn, fe’i dewiswyd i arddangos ei brosiect MA terfynol yn sioe Global Grad yn Dubai yn ystod Wythnos Ddylunio Dubai yn 2016.

Yn 2017 fe’i henwyd ar restr 30 dan 30 Forbes. Mae’r rhestr yn tynnu sylw at 300 o Aflonyddwyr, Entrepreneuriaid ac Arloeswyr Ifanc o Ewrop ar draws 10 diwydiant sy’n newid y byd.

Dangosodd Patrick o ddechrau'r cwrs ei fod yn benderfynol o lwyddo, meddai Sergio Fontanarosa, Cyfarwyddwr Dylunio Modurol Rhaglen Y Drindod Dewi Sant.

“Mae Patrick yn enghraifft arall o lwyddiant o’r cwrs Dylunio Modurol yma yn Y Drindod Dewi Sant. O’r cychwyn cyntaf, dangosodd angerdd mawr, agwedd ostyngedig, y parodrwydd i ddysgu ac ymroddiad penigamp. Dyma’r elfennau perffaith ar gyfer llwyddo, nid yn unig yn y fasnach hon ond ym mhobman. Doedd hi ddim yn syndod i mi i’r cylchgrawn Forbes ddewis Partick ar gyfer y 30 gorau o dan 30 yn 2017 a’i fod yn mynd i lunio rhai o geir eiconig pwysicaf Prydain yn y dyfodol.

Wrth sôn am ei gyfnod yn Y Drindod Dewi Sant, meddai Patrick: “Mwynheais i bob munud o’m hamser yn Abertawe ac rwy’n gweld eisiau’r gymuned glos yno. Y peth mwyaf gwerthfawr i mi ar y cwrs oedd y tiwtora fesul un a ges i - dydych chi ddim yn cael hynny yn unman arall a rhoddodd e fi ar y blaen ar ôl graddio. Fyddwn i ddim ble’r ydw i heddiw oni bai am arbenigedd, amser ac ymdrech y staff ar y cwrs.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe:  “Patrick oedd un o’n graddedigion mwyaf disglair yn 2013 a doedd dim dwywaith nad oedd e’n feddyliwr dylunio o’r iawn ryw.  Mae ganddo ddawn go iawn am gyfuno harddwch a thechnoleg uwch, heb niweidio’r naill na’r llall.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk