Aelod Newydd yn ymuno â thîm Yr Egin


25.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Jason Lye-Phillips – gŵr o Hebron, ger Crymych - i rôl Technegydd Aml-gyfrwng a Chlyweled Canolfan S4C Yr Egin.

Jason Lye-Phillips

Canolfan greadigol a digidol newydd Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yw Canolfan S4C Yr Egin - datblygiad a fydd yn gartref i brif bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio gyda’r diwydiannau creadigol a digidol.

Wedi astudio BA Cerddoriaeth yn Y Drindod Dewi Sant, fe wnaeth Jason raddio yn 2014 gan fynd ymalen i weithio gyda rhai o sefydliadau celfydyddol mwyaf cyffrous Cymru, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae hefyd wedi gweithio fel cyfansoddwr ym myd theatr, ffilm a theledu yn ogystal â dylunio fideos, gweithio fel animeiddiwr a gweithio llawer gyda thaflunyddion o fewn y diwydiannau creadigol.

Ag yntau’n gyn-fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant, mae Jason wrth ei fodd yn cael dychwelyd i gampws Caerfyrddin i weithio fel rhan o dim Yr Egin.

“Rwy wrth fy modd yn ymuno â thim Yr Egin,” meddai Jason.

“Wedi treulio nifer o flynyddoedd yn y byd llawrydd mae’n braf cael bod yn rhan o dîm ar ddechrau cyfnod cyffrous iawn i’r ganolfan.  Rwy’n cyfri’ fy hun yn Dechnegydd Creadigol – rhywun sy’n creu cynnwys yn ogystal â pheiriannu cynnwys - felly mae’n wych cael y cyfle i weithio mewn canolfan greadigol fel hon.  Rwy’n gobeithio dod â’m holl sgiliau at ei gilydd er mwyn creu impact ac rwy’ wir yn edrych ‘mlaen at yr ystod o weithgareddau sydd gyda ni ar y gweill.

“Rwy hefyd wrth fy modd â’r holl amrywiaeth mae’r swydd yn ei gynnig – mae rhywbeth gwahanol i wneud bob dydd ac rwy nawr yn edrych mlaen i ddrysau’r Egin agor a chydweithio a chymysgu gyda chymuned o bobl creadigol o fewn yr adeilad.

Mae sgiliau Jason yn gweddu’n berffaith i’r hyn y mae Canolfan S4C Yr Egin am ei gwireddu.

Meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin:

“Gyda gofodau perfformio amrywiol yn Yr Egin, adnoddau ôl-gynhyrchu i’w llogi a chyfle i greu cynnwys dwyieithog gyffrous mae arbenigedd Jason yn y diwydiannau creadigol yn gweddu’n berffaith i’r swydd eang a phrysur yma.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Jason a sefydlu’r Egin fel Canolfan o bwys i’r gorllewin a Chymru gyfan.”

Bydd Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn trawsnewid ac yn siapio'r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne-orllewin Cymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn Ganolfan a fydd wrth galon y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a'i adnoddau a fydd yn cynnwys caffi, awditoriwm ac ardaloedd perfformio. Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mawrth 2017 a bydd yr adeilad yn agor yn yr Hydref.  

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk