"Afonydd, Mynyddoedd, Awyr a Môr: Archwilio Ysbryd a Lle": Y Drindod Dewi sant i gynnal Cynhadledd Flynyddol Canolfan Sophia


28.06.2018

Y penwythnos hwn bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd flynyddol Canolfan Sophia.

Lampeter1t4

Bydd y gynhadledd eleni, a gynhelir ar gampws y brifysgol yn Llambed, yn archwilio'r ysbryd a'r lle trwy ofyn sut mae pobl yn ymgysylltu ag elfennau gwahanol yn y byd, gan gynnwys dŵr, y ddaear a'r awyr. Cynhelir y gynhadledd ar 7 ac 8 o Orffennaf a thros y ddau ddiwrnod bydd cyfle i’r cynadleddwyr glywed gan hyd at ugain o siaradwyr arbenigol.

Mae Canolfan Sophia yn ganolfan ymchwil ac addysgu yng Nghyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a hon yw'r unig ganolfan academaidd yn y byd i archwilio diwylliant mewn perthynas â'r awyr a'r cosmos. Mae prif siaradwyr y gynhadledd yn cynnwys yr archaeoseryddwr amlwg Kim Malville, o Brifysgol Boulder, Colorado, a chynhyrchydd rhaglenni dogfen ac Athro Ymarfer y Drindod Dewi Sant Alan Ereira.

Dywedodd Dr Nicholas Campion, cyd-gadeirydd Pwyllgor Trefnu'r Gynhadledd a Chyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant:

"Mae’r brifysgol yn edrych ymlaen yn eiddgar at gynnal y gynhadledd hon a chroesawu cynifer o arbenigwyr o fri yn y maes i Lambed.  Mae'r gynhadledd bellach wedi sefydlu ei hun fel un o'r digwyddiadau academaidd blynyddol pwysicaf mewn perthynas ag astroleg, seryddiaeth a diwylliant dynol - o gelf i wleidyddiaeth, a chrefydd i hanes.

Mae gwaith y Ganolfan yn rhannol hanesyddol ac yn rhannol athronyddol. Mae ganddo gylch gorchwyl eang i ymchwilio i rôl credoau, modelau a syniadau cosmolegol, seryddol a syniadau yn y diwylliant dynol, gan gynnwys theori ac ymarfer chedlau, hud, dychymyg, crefydd, ysbrydolrwydd, pensaernïaeth, gwleidyddiaeth a'r celfyddydau. Mae ein gwaith yn edrych yn benodol ar y ffyrdd y mae pobl wedi ceisio byw mewn cytgord â'r cosmos. Bydd y gynhadledd yn gyfle i drafod y syniadau hyn ymhellach ac mae croeso i bawb ddod ATOM i gymryd rhan yn yr hyn sy'n argoeli i fod yn drafodaeth ddiddorol."

Sophia Centre cym

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663