Agor Gardd Gytgord yn swyddogol ar gampws Llambed


23.03.2018

Agorwyd gardd gytgord, sydd wedi’i lleoli ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, yn swyddogol y mis hwn.

Harmony Garden Opening

Yr Athro Medwin Hughes, Yr Athro Keith Robbins, Y Parch Bill Fillery, Mr John Ward, Yr Hybarch Randolph Thomas, y Tad John Pascoe.

Trwy gyfraniadau hael a chefnogaeth cymdeithas Llambed, yr Alumni a chyfeillion eraill mae’r ardd newydd hon yn cynnwys coed, llwyni a blodau lluosflwydd er mwyn sicrhau bod yna rhywbeth i’w weld yn yr ardd trwy gydol y flwyddyn. Yn ystod agoriad swyddogol yr ardd cafodd plac arbennig, a grëwyd gan Mark Sawyer o dîm Ystadau'r Brifysgol, ei ddadorchuddio gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes.

Meddai Deon Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio, Dr Jeremy Smith:

"Roedd hi'n wych gweld cymaint o wynebau cyfarwydd yn agoriad swyddogol yr ardd. Rydym yn hynod ddiolchgar i'n Alumni a Chymdeithas Llambed am eu holl roddion a chymorth parhaus.

"Rydym yn falch iawn o'n campws yma yn Llanbedr Pont Steffan ac rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i greu'r gofod hwn i'r gymuned gyfan. Rydym i gyd wedi gwylio'r ardd yn datblygu gyda chyffro ac mae'n wych gweld y gwaith gorffenedig a fydd o fudd i lawer o bobl yn y blynyddoedd i ddod. "

Roedd y Parch Bill Fillery yn cynrychioli Cymdeithas Alumni Llanbedr Pont Steffan yn yr agoriad. Ychwanegodd:

"Mae'n bleser mawr cael bod yn bresennol wrth ddadorchuddio'r plac hyfryd hwn, ac i weld y fenter hon yn cael ei nodi'n swyddogol.  Fe wnaeth llawer o aelodau Cymdeithas Llanbedr Pont Steffan gyfrannu at y gronfa yn unigol ac fel grwpiau, ac rwy'n siŵr y byddant yn edrych ymlaen at weld yr ardd ar ei gorau mewn tywydd gwell yn ein aduniad yn yr haf. "

Roedd agoriad swyddogol yr ardd yn rhan o ddathliadau Gŵyl Dewi y brifysgol a gynhaliwyd ar gampws Llanbedr Pont Steffan. Yn dilyn yr agoriad swyddogol cynhaliwyd cyngerdd arbennig yn y Capel lle cafodd y gynulleidfa gyfle i weld perfformiad cyntaf 'Geiriau Olaf Dewi Sant’ gan Eilir Owen Griffiths a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur.