Anrhydeddu’r Fonesig Kiri Te Kanawa yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines


15.06.2018

Cydnabuwyd Llywydd Anrhydeddus Academi Llais Ryngwladol Cymru yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Photo with Dame Kiri

Mae’r Fonesig Kiri Te Kanawa wedi’i gwneud yn Gydymaith Anrhydedd, teitl mawr ei fri a ddyfernir i ond 65 o bobl ar y tro.  

Gwnaethpwyd y Soprano fyd-enwog yn Fonesig yn 1982.  Mae’r anrhydedd ddiweddaraf hon mewn cydnabyddiaeth o’i gwasanaethau toreithiog i fyd yr opera.  

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar Ysgol Haf yr Academi gael dosbarth meistr gan y Fonesig Te Kanawa ym mis Awst.  

Meddai Cyfarwyddwr yr Academi, Dennis O’Neill: “Ni all geiriau gyfleu pa mor hapus a breintiedig ydym ni bod ein Llywydd Anrhydeddus yn dod i addysgu yn yr Ysgol Haf eleni. Diolch gwresog Fonesig Kiri am dy gefnogaeth.”

Mae Ysgol Haf WIAV yn gwrs canu blynyddol, dwys a gynhelir yn yr Academi yng Nghaerdydd. Mae croeso i gantorion wneud cais am raglen 5 neu 10 diwrnod lle byddant yn cael hyfforddiant un i un yn ogystal â dosbarthiadau meistr grŵp. Mae’n gyfle i weithio’n ddwys ar repertoire gydag arweiniad gan rai o fawrion y byd opera rhyngwladol. Am fwy o fanylion neu archebu lle ar y cwrs, cysylltwch â'r Academi: wiav@uwtsd.ac.uk / 029 49 31 39

Gwybodaeth Bellach

Cate Hopkins

Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau| Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus| Corporate Communications and PR

Swansea:   Mount Pleasant campus, Mount Pleasant, Swansea, SA1 6ED

Mobile:      07384 467 078

Skype:       Catherine Hopkins

Email:        catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk

Hafan Ystafell Newyddion