Arbenigwr enwog ar gyflogadwyedd, entrepreneuriaeth, creadigrwydd ac arloesi yn annerch Y Drindod Dewi Sant


13.11.2018

Profiad braf i’r Drindod Dewi Sant oedd cynnal anerchiad gan un o Athrawon Gwadd y Brifysgol, Dr Colin Jones yn ein datblygiad newydd gwerth £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.

 

Croesawodd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Gwella), Dr Jones yn ffurfiol ar ei ail ymweliad â’r Drindod Dewi Sant, ac yntau wedi rhoi prif anerchiad yn flaenorol yng Nghynhadledd NEXUS Cymru yn Abertawe yn 2017.

Meddai’r Athro Haslett:  “Mae’r Drindod Dewi Sant yn hyrwyddo ysgolheictod ac ymchwil sy’n gysylltiedig â dysgu ac addysgu’n gyffredinol ond un o’i themâu cyfoethogi yw ffocws ar addysg entrepreneuraidd. Rydyn ni’n falch o groesawu ysgolhaig rhyngwladol mor uchel ei barch â Dr Jones yn rhan o raglen gyfoethogi’r Brifysgol ac mae'r modd y mae cydweithwyr wedi ymwneud yn eang â’i seminar wedi bod yn galondid mawr i ni.”

Mae Dr Jones, o Ganolfan Addysg Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Technoleg Queensland (QUT) yn arbenigwr ysbrydoledig byd-enwog ym maes cyflogadwyedd, entrepreneuriaeth, creadigrwydd ac arloesi.  

Ymunodd ag Ysgol Rheolaeth QUT ym mis Ionawr 2016, ar ôl dal swydd debyg ym Mhrifysgol Tasmania er 2001. Hwyrddyfodiad i fyd academia yw Dr Jones, cyn hynny bu’n berchennog ac yn rheolwr ar nifer o fusnesau a oedd yn gysylltiedig â gwasanaethau.  Ar ddechrau’r wythdegau enillodd gymhwyster crefft trwy weithio’n Ffitiwr Disel.

Ar ddiwedd yr wythdegau, rhoddodd symudiad i sector buddsoddiadau ariannol gyfle arall iddo fodloni ei awch am helpu pobl. Yn dilyn hyn, datblygodd y grŵp masnachfraint VIP Home Services ar draws Tasmania.  Creodd hefyd a marchnata cynnyrch addysgol unigryw, bu’n mewnforio tractorau i’w hailwerthu a gweithio’n ymgynghorydd busnes mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau. 

Cydlynodd Dr Jones y brif radd Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Tasmania rhwng 2004 a 2015, gan addysgu ar gyfer pynciau ôl-raddedig hefyd.  Mae ei symudiad i QUT yn gyfle i gyfrannu ymhellach i ddatblygu entrepreneuriaeth go iawn ac addysg entrepreneuriaeth sy’n drawsnewidiol ac yn real o ran y modd y caiff ei datblygu a’i darparu.

Mae diddordebau ymchwil Dr Jones yn cynnwys entrepreneuriaeth ac addysg entrepreneuriaeth a’r modd y defnyddir awtecoleg yn  y gwasanaethau cymdeithasol. Mae wedi derbyn nifer o wobrau am ei addysgu a’i ymchwil, gan gynnwys: Gwobr Dyfynneb yr Is-Ganghellor am Ragoriaeth Addysgu (UTAS) yn 2015, Gwobr y Papur Rhagorol yng Ngwobrau Rhagorol Rhwydweithiau Emerald Literati (International Journal of Organizational Analysis) yn 2013 a Gwobr Adolygydd Rhagorol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Rhwydweithiau Emerald Literati (Management Decision) yn 2011.

Mae Dr Jones wedi ei wahodd i siarad am bynciau sy’n ymwneud ag entrepreneuriaeth ac addysg entrepreneuriaeth yn y Cenhedloedd Unedig, Fforwm Entrepreneuriaeth y Byd ac mewn dros 30 o brifysgolion rhyngwladol.

Anerchiad Dr Jones yn Y Drindod Dewi Sant oedd y cyntaf o nifer o weithgareddau a gynigir ar thema gyfoethogi 2018/20, ‘Cyflogaeth a Chyflogadwyedd’.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk