ARDDANGOSFA: Beth ddwedai Mam?


26.09.2018

Mae Beth ddwedai Mam? yn arddangosfa yn 211 Stryd Fawr Abertawe gan Goleg Celf Abertawe gan fyfyrwyr ymchwil. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith gan Anja Stenina, Claire Francis a George Wright.

Mae’r teitl Beth ddwedai Mam? yn cyflwyno’r syniad o awdurdod nodweddiadol ac yn archwilio naratifau diwylliannol a grëwyd ac a barhawyd mewn cymdeithas gyfoes.

Cyflwyna Anja Stenina gyfres o ffilmiau byr a gwaith sain sy’n archwilio'r camddefnydd symbolaidd sy’n trigo yn ein bywydau pob dydd gan greu mytholeg newydd trwy ddefnyddio iaith pethau pob dydd. Wrth leoli ei gwaith yn strwythurau chwedlau tylwyth teg, gemau a chân, mae Stenina’n rhoi prawf ar y mynegiannau symbolaidd hyn o awdurdod.

Ystyria gwaith Francis ‘fam natur’ a’r ochr gyfatebol heriol iddi, ‘yr hyn a wnaed gan ddyn’. Cynigia'r rhywedd deuaidd hwn, yn yr un modd â strwythurau deuaidd eraill, ddau begwn: cynrychiolaeth ‘negyddol’ anhrefn a’r benywaidd, a chynrychiolaeth ‘gadarnhao’ trefn a’r gwrywaidd. O fewn oes yr anthropocene, mae angen ailystyried y gwerthoedd pegynol hyn a chyflwyna Francis le lle gall amodau ‘mam natur’ a’r ‘gwneuthuriad dynol' gydfodoli.

Mae gwaith perfformiad George Wright yn archwilio tiriogaethau cymdeithasol a gofodol a’r teimladau a grëir pan osodir terfyn ar y tiriogaethau hyn. Ceisia’r gwaith hwn ailosod cyflwr a phrofiad mynd i mewn i le neilltuol mewn cyd-destun cyfoes sydd â phrofiad a mynediad y gellid dadlau eu bod yn unffurf.

Golwg Breifat – Dydd Gwener 28 Medi – 5.00pm – 8.00pm. – 211, Stryd Fawr, Abertawe.

Amseroedd agor yr arddangosfa:

Dydd Gwener 29 Medi 12pm – 5p.m.

Dydd Mawrth 2 Hydref 12pm - 5p.m. 

Dydd Mercher 2 Hydref 12pm - 5p.m. 

Dydd Mawrth 4 Hydref 12pm - 5p.m. 

Dydd Gwener 5 Hydref 12pm - 5p.m.

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk