Artist ac ysgol leol yn creu murlun arbennig ar gyfer Yr Atom


06.11.2018

Mae'r artist lleol, Louise Jones, a disgyblion o Ysgol Gynradd Parc Waundew wedi cyfarfod yn yr Atom yr wythnos hon er mwyn dathlu creu murlun newydd i'r dref.

Yr Atom Murlun 1

Yn gynharach yn y flwyddyn, rhoddwyd y dasg o gynllunio a chreu darluniau ar y thema ‘Caerfyrddin’ a ‘Chymru’ I ddisgyblion Ysgol Par Waundew a fyddai’n ffurfio’r syniad sylfaenol ar gyfer agweddau ar y murlun terfynol. Yna, gofynnwyd i Louise Jones i greu murlun lliwgar yn seiliedig ar syniadau'r disgyblion ac sy'n dathlu diwylliant unigryw Cymru a Chaerfyrddin. Yn ystod gwyliau'r Haf, treuliodd ei hamser yn paentio'r murlun mewn pryd ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd.

Meddai Cyfarwyddwr yr Atom, Angharad Harding:

"Roedd hi'n wych i gael croesawu Louise a'r disgyblion o Ysgol Parc Waundew i'r Atom i ddadorchuddio murlun newydd tref Caerfyrddin. Prif amcan y prosiect oedd rhoi cyfrifoldeb i bobl ifanc yn lleol i ddatblygu murlun newydd sbon ar gyfer yr Atom sy'n berthnasol i'w diwylliant, eu syniadau a'u hardal leol.

Rhoddodd y prosiect hwn yn gyfle i'r disgyblion ddod at ei gilydd a bod yn greadigol ac i ddatblygu eu sgiliau cynllunio, cydweithredol a chyfathrebu. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein cynorthwyo gyda'r gwaith a byddwn yn annog pawb i ymweld â'r Atom i weld y murlun drostynt eu hunain. "

Yr Atom Murlun 2

Ychwanegodd Louise Jones:

"Roedd yn anrhydedd i ofyn i mi gael gweithio gydag Ysgol Parc Waundew a’r Atom i greu murlun sy'n adlewyrchu nodweddion allweddol y dref. Roedd yn wych gallu cyfarfod gyda'r disgyblion yr wythnos hon a chael sgwrs am y murlun a'r prosiect. Rydw i wedi mwynhau gweithio gyda'r plant hynod dalentog hyn."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663