“Bones of Contention: Muslim Shrines in Palestine” - Cyhoeddiad rhyngwladol o bwys yn cael ei lansio’n swyddogol yn y Drindod Dewi Sant


08.02.2018

Mae cyhoeddiad rhyngwladol o bwys sy’n asesu arwyddocâd cysegrfeydd Mwslimaidd yn y Dwyrain Canol modern wedi cael ei lansio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Mae Bones of Contention: Muslim Shrines in Palestine gan yr Athro Andrew Petersen yn gosod cysegrfeydd Mwslimaidd yng nghyd-destun ehangach Astudiaethau Treftadaeth yn y byd Mwslimaidd ac yn ystyried eu rôl wrth fynegi tirluniau cysegredig, eu swyddogaeth fel safleoedd cof diwylliannol a’u cysylltiadau â gwahanol draddodiadau crefyddol. Mae’r testun yn adolygu hanesyddiaeth cysegrfeydd Mwslimaidd gan roi sylw i’r gwahanol ffyrdd y mae’r lleoedd hyn wedi cael eu hastudio, drwy anthropoleg, archeoleg, hanes ac astudiaethau crefyddol, ac mae’n trafod y dystiolaeth hanesyddol ac archeolegol am ddatblygiad cysegrfeydd yn y rhanbarth o’r cyfnod cyn-Islamaidd hyd at heddiw. 

Mae Andrew Petersen yn Gyfarwyddwr Ymchwil mewn Archeoleg Islamaidd ac yn Athro Archeoleg Islamaidd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed.  Mae wedi teithio’n helaeth yn y byd Islamaidd gan weithio ar alldeithiau archeolegol ac yn ddiweddarach yn cyfarwyddo prosiectau, ac mae wedi ysgrifennu nifer mawr o erthyglau ac wedi cyhoeddi pedwar llyfr ar sail ei ymchwil.   Mae’n Gymrawd o’r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac yn Aelod o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Archeoleg.  Yn dilyn y lansiad yn Llyfrgell Sylfaenwyr y brifysgol ar gampws Llambed, dywedodd:

“Rwyf wrth fy modd gyda’r diddordeb yn y cyhoeddiad newydd hwn ac rwy’n falch iawn o’r gefnogaeth a gafwyd yn ystod y lansiad yn Llyfrgell y Sylfaenwyr.    Rwy’n credu y bydd y llyfr hwn yn gwneud cyfraniad pwysig i'r maes astudio ac i ddealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol a diwylliannol cysegrfeydd Mwslimaidd yn y Dwyrain Canol.   Mae ffocws penodol ar Balesteina, lle mae’n tynnu sylw at nifer o agweddau pwysig ynglŷn â chysegrfeydd, yn cynnwys beddrodau Mwslimaidd hanesyddol sydd wedi goroesi hyd heddiw.

Mae'r llyfr hwn hefyd yn asesu arwyddocâd cysegrfeydd Mwslimaidd yn y Dwyrain Canol modern, gan ganolbwyntio ar yr ystod amrywiol o farnau a thriniaethau, o dalu parch mawr i ddifrodi, ac mae'n dadlau bod gan gysegrfeydd swyddogaeth gymdeithasol unigryw fel modd o gysylltu â’r gorffennol yn uniongyrchol mewn rhanbarth lle mae trefniadau gwleidyddol newidiol yn aml wedi ystumio naratifau hanesyddol confensiynol.   Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn y cynnyrch terfynol a hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu i’r llyfr am eu hymrwymiad a’u cefnogaeth.”

Muslim Shrines Launch 2

Mae Seth J. Frantzman yn Ymchwilydd Cyswllt yng Nghanolfan Rubin, IDC Herzliya, Israel.  Ychwanegodd:

"Mae'r awdur yn olrhain yn fedrus hanes a statws newidiol ycysegrfeydd hyn o'u dechreuad, a hynny weithiau fel adeiladau nad ydynt yn Fwslimaidd, hyd at y presennol lle mae llawer yn cael eu bygwth â phydredd neu gan y gwrthdaro rhwng Israel a'r Palestiniaid."

Yn dilyn yr ymateb arbennig i’r cyhoeddiad hyd yn hyn bydd digwyddiad arall yn cael ei drefnu yn Athrofa Kenyon, Jerusalem yn hwyrach yn y flwyddyn er mwyn lansio’r llyfr yno.  Er mwyn prynu’r llyfr hwn cliciwch ar y dolenni isod: http://www.palgrave.com/la/book/9789811069642 neu https://www.amazon.com/Bones-Contention-Shrines-Palestine-Heritage/dp/9811069646#reader_9811069646 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk