Buddugoliaeth Aur i Goleg Celf Abertawe yng Ngwobrau Heist 2018


13.07.2018

Llongyfarchiadau i Goleg Celf Abertawe ar ennill gwobr aur yng Ngwobrau Heist 2018 neithiwr!

Enillodd y Coleg y wobr am y 'Prosbectws Gorau ar gyfer Sefydliadau Arbenigol 2018’ yn ystod y seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty Principal Manchester ym Manceinion.

Dywedodd Dr Mark Cocks, Deon Cynorthwyol Coleg Celf Abertawe: "Roedd y gwaith o gynhyrchu prosbectws Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant wirioneddol yn enghraifft o lafur cariad a wnaed hyd yn oed yn fwy arwyddocaol gan ei fod wedi'i gynhyrchu gan 3 o raddedigion y Coleg Celf, rhai yn fwy diweddar nag eraill . Mae'n wych bod y prosbectws hwn wedi cael ei gydnabod gan wobr mor bwysig, yn ogystal â churo cystadleuaeth gref iawn gan golegau celf blaenllaw eraill ledled y wlad. "

Mae Gwobrau Heist, sydd bellach yn eu 28ain blwyddyn, yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r gwaith gorau mewn marchnata addysg.

Yn eu sylwadau, dywedodd beirniaid y Wobr Heist: "Creodd Coleg Celf Abertawe brosbectws hardd sy'n sefyll allan fel darn o waith celf ynddo'i hun. Dyma i chi ddarn hardd, clir a diddorol sy’n arbennig o drawiadol o ystyried y cyfnod byr a gymerwyd i’w gynhyrchu..

Cynhyrchwyd y prosbectws gan Georgia White, Mark Cocks a Harry Richmond.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk