Bwrdd Syrffio Canolfan Arloesi Cerebra yn hwylio ar draws y byd


09.11.2018

Mae bwrdd syrffio a ddyluniwyd gan dîm o Abertawe yn benodol er mwyn i blant anabl brofi gwefr y môr, yn creu cynnwrf ar ochr arall y byd yn Japan.  

Cartan McLaughlin

Dyluniodd Canolfan Arloesi Cerebra - partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r elusen Cerebra  - y bwrdd syrffio i blant â symudedd cyfyngedig a chyflwr ar yr ymennydd.  Mae’n gadael i jyncis adrenalin sy’n defnyddio cadair olwyn godi allan o’u cadeiriau a mynd ar y dŵr.  Mae’r dyluniad tandem yn cynnwys sedd gynhaliol i’r plentyn a digon o le ar y cefn i syrffiwr profiadol ei lywio i'r cyfeiriad iawn.  Maent wedi bod yn llwyddiant mawr gan ddarparu oriau o hwyl ddi-ben-draw i blant sy’n eiddgar am sbri ond na chaent fel arall y wefr a’r buddion o ddal y tonnau.

Yn sgil ei lansio’n llwyddiannus yn 2016 mae’r bwrdd wedi bod yn boblogaidd ar draws y DG, a bellach, ar draws y byd.  Prynodd Cartan McLaughlin, Gwyddel sy’n byw yn Japan, fwrdd syrffio Cerebra i'w sefydliad ei hun o’r enw Sean’s Club.  Mae Sean, mab Cartan, yn 10 oed ac â Syndrom Down a phwrpas Sean’s Club yw helpu plant â Syndrom Down i gyrraedd eu potensial llawn.  

Maent newydd gynnal digwyddiad lansio ar Draeth Tatadohama yn Shimoda, Japan a oedd yn llwyddiant mawr.  Meddai Cartan McLaughlin:  “Roedd hi’n anhygoel! Diwrnod bendigedig.  Gaf i fwrdd arall?  Llawer o ddiolch i Dîm Cerebra ac yn enwedig i Dr. Ross Head - Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant."

Esbonia Dr Ross Head fod y bwrdd syrffio yn ei hanfod yn fwrdd mawr iawn 12 troedfedd o hyd, 30 modfedd o led a 6 modfedd o ddyfnder ac fe’i dyluniwyd a’i adeiladu’n bwrpasol. Mae hyn yn rhoi iddo'r gallu i arnofio a’r sefydlogrwydd sydd ei angen i leoli’r sedd fwced ar ei ben.  Mae'r sedd wedi’i chysylltu drwy letem alwminiwm a dorrwyd gyda laser sy'n caniatáu i'r sedd gael ei haddasu a’i rhoi yn y lleoliad ac ar yr ongl iawn.  Mae modd newid hyn ar y traeth rhwng y defnyddwyr; mwyaf trwm y mae’r defnyddiwr, pellach yn ôl y gall y sedd lithro er mwyn caniatáu i’r bwrdd lithro’n llyfn ar yr ongl iawn.  

Cartan McLaughlin

Hyd yn hyn mae byrddau syrffio Cerebra yn Aberafan a Caswell yn ne Cymru, Cernyw, ac Ynys Wyth gyda’r Wave Project, un yn Larne yng Ngogledd Iwerddon, a nawr un yn Japan.  Mae Cartan yn bwriadu ychwanegu dau fwrdd arall eleni, a phump yn 2019.

Meddai Dr Head:   “Rydym ni mor hapus ac mor falch bod ein bwrdd syrffio wedi dod â hapusrwydd i grŵp arall o blant ac mae bod mor bell i ffwrdd ac ar draeth tywod mor hyfryd yn Japan yn ychwanegu elfen hudolus at y stori.  Mae’r byrddau syrffio’n waith celf go iawn ac yn cymryd llawer o amser i’r tîm cyfan eu hadeiladu, yn cynnwys Roger Cooper sy'n siapio’r bwrdd ei hun.  Mae Cartan eisoes wedi gofyn am archebu un arall!”

Crëwyd y bwrdd syrffio mewn partneriaeth rhwng Canolfan Arloesi Cerebra a Roger Cooper.   Mae’r Ganolfan Arloesi yn brosiect partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae wedi’i lleoli yng Nghyfnewidfa Ddylunio ALEX y Brifysgol yn Abertawe.  

Mae Cerebra yn elusen sy’n helpu teuluoedd gyda phlentyn sydd â chyflwr ar yr ymennydd i ddod o hyd i well bywyd gyda’i gilydd. Mae'r tîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn ymrwymedig i ddylunio a gwneud cynnyrch pwrpasol sy’n cyfoethogi bywyd plentyn, gan roi iddynt brofiadau newydd na fyddai’n bosibl fel arall.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk