Cinema & Co i ddangos ffilmiau buddugol Gŵyl Ryngwladol Copper Coast 2018


11.04.2018

Caiff ffilmiau buddugol Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol lwyddiannus Copper Coast y Brifysgol eu dangos yn Cinema & Co ddydd Llun, 21 Mai am 6.30pm.

Timi O’Neill, Cyfarwyddwr Rhaglen y graddau MArts a BA Ffilm a Theledu yn Y Drindod Dewi Sant fydd yn agor y digwyddiad.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Rydyn ni’n falch dros ben o weithio gyda Cinema & Co i ymestyn cynulleidfa ffilmiau buddugol Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast. Mae Cinema & Co yn bartner perffaith i ni yng Ngholeg Celf Abertawe am eu bod nhw’n dŷ ffilmiau annibynnol unigryw, lleoliad byw a lle oriel."

Meddai Anna Redfern o Cinema & Co: “Mae Cinema & Co ar bigau’r draen i ymestyn Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast Y Drindod Dewi Sant sy’n un lwyddiannus dros ben trwy ddangos y ffilmiau buddugol.”

Dathlodd Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant lwyddiant Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast (CCIFF) 2018 gyda 3,000 yn cystadlu o bedwar ban byd.

Gyda gŵyl ffilmiau byr dros dridiau, a seremoni wobrwyo fawreddog ar y diwrnod olaf, CCIFF, sy’n arddangos rhai o straewyr gorau byd ffilmiau, a hynny yng nghanol Abertawe ar safle Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant.

Canolbwyntiodd gwobrau eleni ar thema amrywiaeth gyda nifer o’r ffilmiau a gyflwynwyd yn adlewyrchu ofnau a phroblemau nad ydynt yn cael sylw bob amser yn y wasg prif ffrwd.

Dangoswyd ffilmiau a grëwyd gan y gwneuthurwr ffilmiau, awdur, cyfarwyddwr a chyfansoddwr Americanaidd Hal Hartley yn CCIFF, ac roedd y siaradwyr yn cynnwys Kevin Allen, Destiny Ekaragha, Clare Sturges a Chris Durlacher.

Meddai Timi O’Neill,  Cyfarwyddwr Rhaglen MArts a BA Ffilm a Theledu yn Y Drindod Dewi Sant: “Datblygodd y tîm raglen ddangos dros dridiau (dau ar gyfer dangos, un ar gyfer y seremoni wobrwyo) mewn lleoliadau sy’n adlewyrchu egin ardal ddiwylliannol gyfoethog Abertawe sy’n galon newydd i’r ddinas.

“Roedd amrywiaeth wrth wraidd athroniaeth yr ŵyl. Wrth ymateb i’r digwyddiadau sydd wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd ac sydd rhoi’r diwydiannau ffilm a theledu ledled y byd o dan y chwyddwydr, dyma’r tîm yn creu gŵyl ac iddi ethos cymdeithasol i hyrwyddo ystod eang o straeon a straewyr, gan adlewyrchu natur aml lais y ffilm.”

Roedd ystod dyfarniadau eleni yn adlewyrchu amrywiaeth eang o dalentau yn cynnwys y diwydiant ffilmiau. Roedd y rhain yn cynnwys; Ffilm Gymraeg Orau, Ffilm Orau wedi ei Hanimeiddio, Actores Orau, Actor Gorau, a Gwobr Cyflawniad Cyn-Fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Isod gwelir rhestr lawn enillwyr ac enwebedigion Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast 2018:

 

CATEGORI

ENILLYDD

ENWEBWYD

ENWEBWYD

 

Y FFILM GYMRAEG ORAU 

Yr Hen A Ŵyr     - Cyfarwyddwr Kameron Harrhy

Aros – Cyfarwyddwr Ashley Evans

 

FFILM DDOGFEN ORAU 

Royal – Cyfarwyddwr Kristian Kane

a Lewis Carter

 

Garbage story – Cyfarwyddwr Olivier Bernier

 

Life Project. Anastasia – Cyfarwyddwr David Munn

 

FFILM IAITH ESTRON ORAU 

When the Night Comes- Cyfarwyddwr Youssef Nathan Michraf

Catch –  Dekel Nitzan

 

Vae Victis – Cyfarwyddwr Francisco Porras Martínez

ACTORES ORAU

 

 

Nadine Nourney - Moonlight Princess

Nadia Kounda – When the Night Comes

Laura Hickmann – A Mother of Monsters

ACTOR GORAU

Frederik de Groot – Memories of you

Josep Maria Riera – Late Show

Gareth Watkins - Cari

 

 

SGRIPT FFILM ORAU 

 

 

RIP – Sgript ffilm

 

Albert Pintó

 a Caye Casas

 

 

When the Night Comes – Sgript ffilm Youssef Nathan Michraf

 ac Axel Würsten

 

 

Catch – Screenplay Dekel Nitzan

 

 

CYFARWYDDWR GORAU 

 

Latifa Said - Wasteland

 

Risheeta Agrawal – Naughty Amelia Jane

 

Julia Zanin de Paula – A Mother of Monsters

 

 

FFILM ORAU

 

 

Memories of you – Cyfarwyddwr Bart Schrijver

 

 

Naughty Amelia Jane –

Cyfarwyddwr Risheeta Agrawal

 

 

A Mother of Monsters – Cyfarwyddwr Julia Zanin de Paula

 

Dolenni

 

https://cciff.co.uk/

https://filmfreeway.com/CopperCoastFilm

https://twitter.com/CopperCoastFilm

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk