Cofio'r Ymadawedig


06.07.2018

Wrth i ni ddathlu graddio ar ein campws Llambed, mae'r Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen hefyd yn croesawu chi i arddangosfa arbennig iawn. Dyma erthygl gan Sarah Jones, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd, a Sarah Roberts, Archifydd Casgliadau Arbennig. 

Graduate photo

Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae'r Casgliadau Arbennig yn y Drindod Dewi Sant ar gampws Llambed wedi bod yn curadu cyfres o arddangosfeydd i ddangos effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywyd yng Ngholeg Dewi Sant ac i goffáu'r tri deg tri aelod a wasanaethodd ac a gollodd eu bywydau ganrif yn ôl.

Ni fyddai'r gweithgareddau coffa hyn wedi bod yn bosib oni bai am yr ystod gyfoethog o ddeunyddiau a gedwir yn yr Archif yma yn Llambed. Rydym wedi gallu dysgu llawer am fywydau academaidd ein cyn-fyfyrwyr trwy gofnodion swyddogol y Coleg fel Cofrestrau Tiwtor, Llyfrau Arholiadau a Chofnodion Cyfarfodydd y Pwyllgor. Mae cofnodion llai ffurfiol, gan gynnwys y Cylchgronau Myfyrwyr a'n casgliad o ffotograffau, wedi helpu i ganolbwyntio ar nodweddion personol y dynion ifanc hynny sydd wedi cyfnewid eu bywydau yn y clasordy am erchylldra ansicr rhyfel ymhell o adre.

Montage

Ychwanegwyd at ein hymchwil gan adnoddau Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad ac Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol, a'r ystod eang o ffynonellau cynradd digidol, milwrol a sifil, sydd ar gael ar-lein bellach trwy wefannau megis 'Ancestry.com' a ' Papurau Newydd Cymru Ar-lein '.

Cynhaliwyd llawer o'n gwaith yn yr ardal hon o fewn dosbarthiadau a gynlluniwyd i alluogi ein myfyrwyr i ymgysylltu ag adnoddau cynradd ac uwchradd - yn aml am y tro cyntaf yn eu gyrfa academaidd - cyfle sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan y myfyrwyr. Mae gwerth y dosbarthiadau hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i'r academaidd yn unig; Siaradodd un cyfranogwr, cyn-Lywydd Undeb y Myfyrwyr, Flora McNerney, am lawer pan adlewyrchodd fod y broses wedi 'gyrru cartref realiti'r aberth dynol ac a adawodd ei farc arnom ni i gyd'.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk