Coleg Celf Abertawe wrth eu bodd gyda’u henwebiad gan BAFTA Cymru ar gyfer Beddgelert


13.09.2018

Mae ffilm a ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Medeni Griffiths, y cyfarwyddwr ffilm o Gymru, y bu staff, myfyrwyr a graddedigion Coleg Celf Abertawe YDDS yn rhan o’i chynhyrchu, wedi’i henwebu am wobr BAFTA Cymru.

 

Cafodd y ffilm ‘Beddgelert’ ei dangos am y tro cyntaf ar S4C ar 2 Tachwedd y llynedd, yn rhan o dymor Chwedlau – Legends S4C. Mae hi wedi’i henwebu am y Ffilm Fer Orau yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2018.

Yn ei rôl fel dylunydd cyswllt, bu Dr Amanda Roberts, Swyddog Cyswllt Addysg Coleg Celf Abertawe YDDS, yn hyfforddi a mentora’r holl fyfyrwyr a fuodd yn rhan o rolau’r adran gelf. Hefyd, Dr Roberts a arweiniodd yr adran addysg a hyfforddiant, gan ddod o hyd i a chefnogi hyfforddeion o’r holl adrannau ac o bob rhan o Gymru.

Dywedodd: “Gyda diolch i fwrsarïau interniaeth YDDS a chyngor a chefnogaeth Amanda Hughes o Wasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter y Brifysgol, ynghyd ag ymrwymiad BadWolf i gefnogi a datblygu talent newydd, llwyddodd YDDS i ddiogelu lleoliadau ar gyfer nifer uchel o fyfyrwyr y datblygodd llawer ohonynt yr hyder i ymgymryd â rolau cyfrifol, y maent wedi’u cydnabod yn llawn amdanynt gan y tîm cynhyrchu.”

Mae’r rhain yn cynnwys:

Aidan Biddiscombe – Cyfarwyddwr celf goruchwyliol (Graddiodd o’r BA Darlunio yn 2017, Artist Preswyl 2017/18 Coleg Celf Abertawe, YDDS)

Cyfarwyddwr celf wrth gefn Joseph Wynne (Coleg Celf Abertawe, YDDS, cyn-fyfyriwr)

Artist bwrdd stori Simon Phillips (Graddiodd o’r BA Darlunio yn 2017, Coleg Celf Abertawe, YDDS)

Ail AD Aaron Roberts (BA Ffilm a Diwylliant Gweledol, YDDS, Caerfyrddin)

Cynorthwyydd cynhyrchu Emily Evans

Cynorthwyydd Camera Sarah Hawley (Graddiodd o’r BA Ffilm a Theledu yn 2017, Coleg Celf Abertawe, YDDS) 

Rachel Davies – Cynorthwyydd Camera (BA Ffilm a Diwylliant Gweledol, YDDS, Caerfyrddin)

Cynorthwyydd Sain Jake Bourton (Graddiodd o’r MA Ffilm a Theledu yn 2017, Coleg Celf Abertawe, YDDS)

Cynorthwyydd Gwisgoedd Georgia Walters (BA Ffilm a Diwylliant Gweledol, YDDS, Caerfyrddin)

Wedi’i saethu ar leoliad yn ardal Dolwyddelan, Eryri, prif gymeriadau trasig y ffilm yw’r tywysog Llywelyn Fawr (a bortreadwyd gan Andrew Howard) a’i ddiweddar wraig, Siwan (Catherine Ayers). Drwy arbrofi gyda Chymraeg hynafol, mae’r awdur yn rhoi bywyd newydd i’r stori drasig. Fe glywn iaith sy’n cael ei hysbrydoli gan iaith a fyddai wedi cael ei siarad adeg teyrnasiad Tywysog Cymru yn y 12fed ganrif a’r 13eg ganrif. Darperir isdeitlau ar y sgrîn mewn Cymraeg modern.

Mae Medeni Griffiths, yr ysgrifennydd/cyfarwyddwr o Gymru sy’n byw yn Los Angeles, sy’n enwog am ei harddull gyfarwyddo ddychmygus a diddorol mewn ffilmiau fel ‘Summit’, yn cyflwyno themâu newydd i ychwanegu dyfnder a lliw at y stori enwog sydd wedi ei rhoi ar gof a chadw ar y garreg gladdu enwog yn y pentref yn Eryri. Cyfarwyddwyd y ffilm gan Medeni Griffiths, gyda Ben Jenkins yn gynhyrchydd.

Dywedodd Medeni: “Ers oeddwn yn blentyn, rwyf wedi caru stori Beddgelert ac er bod llawer o bobl yn ei ystyried yn stori drasig, roedd arna’i eisiau gwneud rhywbeth oedd â llygedyn o obaith ar y diwedd i’r cymeriad hwn a’i fab; mae ganddynt ddyfodol gyda’i gilydd. Mae’n ennyn dagrau, ond rwy’n gobeithio y bydd yn hudo ac ysbrydoli pobl.”

Yma, bydd y gwylwyr yn cwrdd â Llywelyn Fawr sydd eisoes yn galaru, ac yn hiraethu am ei wraig farw, Siwan. Mae’n chwilio am gysur yn ei gastell yn Nolwyddelan, gan gymryd ei fab newydd-anedig gydag ef a’i gi mwyaf ffyddlon, Gelert. Ond er gwaethaf cwmnïaeth Gelert, mae galar Llywelyn yn ei ddallu, ac nid yw’n gweld y perygl newydd sy’n bygwth ei deulu.

Mae’r ffilm hefyd yn cynnwys y sêr Rupert Bradfield yn chwarae rhan mab Llywelyn sef Dafydd a Fern yn chwarae rhan Gelert. Gyda Ceiri Torjussen, y cyfansoddwr sydd wedi ennill gwobrau, yn ysgrifennu’r sgôr ac Alys Bevan yn gyfarwyddwraig gwisgoedd, mae’r cynhyrchiad Bad Wolf hwn yn un o nifer o ffilmiau byr a gomisiynwyd ar gyfer cynllun ‘Beacons’ ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau sy’n dod i’r amlwg, wedi’i ariannu gan Ffilm Cymru Wales a’r Rhwydwaith BFI mewn cysylltiad â Western Edge Pictures a Gennaker Grou.

Hefyd, mae drama S4C ‘Bang’, stori gyffrous am waed, cariad a pherthnasoedd dynol, wedi’i enwebu ar gyfer 5 categori – dylunydd gwisg gorau, cyfarwyddwr: ffuglen, golygu, drama deledu ac ysgrifennwr yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2018.

Buodd saith myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn ffodus i fod wedi cael profiad gwaith ar set Bang, sydd wedi’i leoli ym Mhort Talbot.

Fe’i cynhyrchir gan Joio a’i greu gan yr ysgrifennwr cymeradwyedig Roger Williams (Tir, Galesa, Gwaith Cartref).  Cafodd y gyfres ei saethu ym Mhort Talbot yn ystod y gwanwyn a’r haf y llynedd ac roedd gan y saith o fyfyrwyr YDDS rolau mewn amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys y Swyddfa Gynhyrchu a’r adrannau gwisgoedd, camera, goleuo a chelf.

Dechreuodd y berthynas rhwng y cynhyrchiad a’r Brifysgol ar ddechrau 2017 pan ddaeth Roger Williams, crëwr Bang, i’r Brifysgol i siarad gyda’r myfyrwyr am y cynhyrchiad a chynnig iddynt y cyfle i weithio ar set a chael profiad uniongyrchol o gynhyrchu yn y cyfryngau. Arweiniwyd y prosiect ar y cyd gan Nerys Evans, Swyddog Prosiect Gweithredol, a annogodd myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiect a fyddai’n rhoi iddynt brofiad o weithio ar set cynhyrchiad drama prysur.

Mwynhaodd y myfyrwyr a weithiodd ar y cynhyrchiad bob eiliad o’r cyfle, gan ddysgu sgiliau newydd a datblygu fel unigolion. Roeddynt yn cynnwys Kimberly Latchem, myfyriwr MArts Ffilm a Chyfryngau Digidol; Ben Wheeler, sydd bellach yn fyfyriwr israddedig ail flwyddyn Ffilm a Chyfryngau Digidol; Aidan Biddiscombe sydd wedi graddio gyda BA dosbarth cyntaf mewn Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS a Louise Sullivan, myfyriwr Celf Sylfaen YDDS.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk