Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn croesawu ymweliad gan y côr Valleys Rock Voices


12.12.2018

Roedd Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu ymweliad gan y côr Valleys Rock Voices, wrth i staff a myfyrwyr eu helpu i recordio eu halbwm.

 

Daeth y côr i’r coleg am benwythnos o sesiynau recordio gyda staff a myfyrwyr. Roedd yr ymweliad hefyd yn cyd-daro â diwrnod agored Coleg Celf Abertawe. Meddai’r Pennaeth Technoleg Cerddoriaeth yn y Drindod Dewi Sant, Simon Kilshaw: “Roedd yn bleser o’r mwyaf croesawu côr Valleys Rock Voices i’r stiwdios yng Ngholeg Celf Abertawe am y penwythnos. Aeth y côr, sydd ag 80 o aelodau, a’r unawdwyr trwy albwm cyfan mewn sesiwn recordio ddwys dros gyfnod o ddeuddydd. Roedd yn wych gweld gallu proffesiynol ein  myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth ar waith, i wireddu’r prosiect hwn. Roedd hefyd yn gyfle da i roi prawf ar ein stiwdio recordio sydd wedi’i huwchraddio yn ddiweddar. Mae’r albwm bellach yn mynd trwy’r broses ôl-gynhyrchu, a fedra i ddim aros i glywed y fersiwn terfynol!”

Meddai Cerys Bevan o Valleys Rock Voices: “Hoffem ddiolch i Goleg Celf Abertawe am eu hamser a’u harbenigedd yn recordio’r côr. Roedd holl aelodau’r côr, 80 ohonom i gyd, yn gwerthfawrogi eu proffesiynoldeb a’u caredigrwydd  yn fawr gan iddynt wneud i ni deimlo mor gartrefol – roedd yn brofiad pleserus iawn. A wnewch chi drosglwyddo fy niolchiadau hefyd i’r holl fyfyrwyr a fu’n ein cynorthwyo gyda’r prosiect hwn.  Rwy’n siŵr i hyn fod yn brofiad ymarferol defnyddiol iddynt; ac roeddent yn ymddangos fel pe baent yn mwynhau’r gerddoriaeth hefyd. Fe wnaethoch chi helpu creu atgofion arbennig iawn i holl aelodau Valley Rock Voices.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk