Coleg Celf Abertawe yn cynnal digwyddiad i arddangos offer rhith-wirionedd (VR) Sonic Surf gan Sony


08.06.2018

Roedd Coleg Celf Abertawe'r Drindod Dewi Sant yn falch o gynnal arddangosiad cyhoeddus cyntaf Sonic Surf VR Sony.

Roedd myfyrwyr ar gyrsiau cerddoriaeth yn gallu rhoi cynnig ar y system sy’n cyfuno gwaith prosesu sain modern â thechnoleg seinyddion amlsianel i greu seinweddau gofodol, deinamig.   Mae’n caniatáu i ddefnyddwyr greu ffynonellau sain unigol i wella beth sy’n digwydd ar sgrin, creu syniad deinamig o symud heb glustffonau, gyda synau sydd fel pe baent yn symud yn argyhoeddiadol ar draws, o gwmpas neu tuag at y gwrandäwr.   Mae’r sain yn rhyfeddol o gras, clir a chredadwy trwy gymorth yr arae aml seinydd uwch a’r prosesu digidol grymus.

Meddai Simon Kilshaw, Cyfarwyddwr Rhaglen Technoleg Cerddoriaeth yn Y Drindod Dewi Sant: “Roedd gosod system sain drochi arloesol Sony yn yr adran Technoleg Cerddoriaeth yn brofiad anhygoel i’r myfyrwyr. I ni, roedd ddysgu cynhyrchu a pherfformio gyda’r system arae 96 seinydd a dod ag acwsteg Neuadd y BBC yn fyw yma yn y Brifysgol yn brofiad technegol ac esthetig a fydd yn aros yng nghof pob un ohonom ni. Roedd yn gyfle anhygoel i’r cyhoedd gael cyfle i gael blas ar y System Sain Realiti Rithwir fythgofiadwy hon yma yn Abertawe.”

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol:  “Mae’r myfyrwyr wedi elwa’n aruthrol o’r profiad dysgu hwn. Mae ein cysylltiad â Sony yn rhoi cip anhygoel ar y diwydiant i’r myfyrwyr.“

Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld 

Coleg Celf Abertawe

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk