Coleg Celf Abertawe yn dadorchuddio’i gynfas diweddaraf sydd wedi’i gynllunio gan Tomos Sparnon


25.09.2018

Mae’r ail ddelwedd a ddewiswyd ar gyfer Y Cynfas, menter gelf gyhoeddus newydd 8m x 3m Coleg Celf Abertawe, gan un o raddedigion diweddar BA Anrh Celfyddyd Gain, Tomos Sparnon.  

Mae Astudiaeth ffigwr yn ei eistedd 1 a ffigurau clai yn eu heistedd yn cyfuno dwy agwedd ar waith a grëwyd ar gyfer sioe radd Tomos – paentiad a dau gerflun. Mae’r paentiad yn archwiliad o ffigwr yn ei eistedd mewn lle, a wnaed mewn ymgais i ddeall, cofnodi a chrisialu hanfod ffigwr – ei bresenoldeb, ei brofiad a’i fateroldeb. Fe’i gwnaed dros gyfnod o eisteddiadau dyddiol, ac mae ynddo olion o sgyrsiau, atgofion, teimladau ac ymdrechion. Mae’r gwaith hefyd yn archwilio’r gwrthdaro rhwng cynrychiolaeth a haniaethu. Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r cerfluniau'n cwestiynu'r syniad bod y corff dynol yn faterol – ei farwoldeb, ei eiddilwch a’i freuder gan awgrymu sgwrs sy’n parhau.

Meddai Tomos:  “Mae’n braf bod fy ngwaith wedi cael ei ddewis ac rwy’n falch o weld y modd mae’r darnau wedi cael eu trosglwyddo ar gyfer gwaith ar raddfa mor fawr. Mae’r gweithiau’n deillio o gyfaredd y ffigwr dynol i mi. Yn y gorffennol, rwy wedi canolbwyntio ar y ffigwr dynol, gan y teimles i y gallwn i fy mynegi fy hun trwyddo’n llawnach. Fodd bynnag, mae fy sylw wedi troi’n ddiweddar ar y ffigwr benywaidd, yn rhannol mewn ymateb i’r modd y caiff menywod eu portreadu a’u trin yn yr hinsawdd sydd ohoni, ac i fynegi syniadau am sgwrs, cof a theimlad.”

Meddai Deon y Gyfadran, yr Athro Ian Walsh: Mae’r Cynfas yn llwyfan i arddangos medrusrwydd a dawn a dychymyg ein myfyrwyr a’n graddedigion mewn lleoliad mor amlwg ynghanol y ddinas.  Roedd Tomos yn fyfyriwr eithriadol a raddiodd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn haf 2018. Rydyn ni’n falch o arddangos ei waith yn ein hail arddangosiad yn y Cynfas. Eisoes mae’n arddangos yn eang a bellach bydd yn cyflawni preswyliad artist gyda ni yng Ngholeg Celf Abertawe, trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydyn ni’n siŵr y bydd yn mynd yn ei flaen i gael gyrfa lwyddiannus yn artist ac yn weithiwr creadigol proffesiynol.”

Bob tymor bydd comisiwn newydd yn cael ei ddadorchuddio yn y Cynfas a fydd yn herio ac ysbrydoli cynulleidfaoedd. Caiff arddangosiad nesaf y Cynfas ei ddadorchuddio ym mis Rhagfyr 2018.

Coleg Celf Abertawe, wedi’i gosod yn y 16eg safle yn gyffredinol, o holl brifysgolion y DU ar gyfer cyrsiau 'celf a dylunio' yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

Sicrhaodd Coleg Celf Abertawe  gyfanswm o 92.9 allan o 100 mewn ystod o feysydd sy'n cynnwys 'boddhad myfyrwyr o ran yr ansawdd addysgu' a 'phrofiad myfyrwyr' yn ogystal â 'rhagolygon graddedig', 'ansawdd ymchwil' a 'phwyntiau mynediad'.   Sicrhaodd y sgôr hwn bod 'Celf a Dylunio' wedi dringo 19 safle o'i gymharu â llynedd.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe: "Mae Coleg Celf Abertawe wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau. Rydym wrth ein bodd bod hyn wedi cael ei gydnabod gan the Times and Sunday Times Good University 2019.”

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk